TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG 18(3) Ten Geleide

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

TIG 18-3 TEN GELEIDE

Door de geschiedenis van het menselijk ras heen hebben mensen geloofd dat een helende werking ook over afstanden heen kan plaats hebben. We komen deze vorm van genezen vooral tegen in de categorie geneeswijzen die met de term paranormale geneeswijzen wordt aangeduid. Hoe deze genezing op afstand plaats vindt? Het korte antwoord is: niemand weet het. Iets onbe-kends doet iets waar we geen kennis van hebben. De reden dat we niets van deze vorm van genezing begrijpen heeft te maken met de ontmoedigende taak van de onderzoekers op dit terrein. Zij botsen namelijk op tegen wat we als de drie meest geheimzinnige grootheden in het universum kunnen beschouwen: bewustzijn, ruimte en tijd. Trachten een begrip te ontwikkelen voor een genezing vanuit de bewuste intentie tot genezen vereist dat we trachten door te dringen in deze mysteries waarin we zo overduidelijk onkundig zijn gebleven. Toch worden moedige pogingen ondernomen om een stapje verder te komen. De literatuur op het gebied van paranormale genezing onderscheidt zich van veel andere geneeswijzen door de grote verscheidenheid aan fysische modellen die ontwikkeld zijn om de effecten te verklaren: elektromagnetische modellen, thermody-namische modellen, statistisch mechanische modellen, enzovoort. Meer en meer blijkt echter dat we op zoek moeten naar een meer fundamenteel niveau van ons theoretisch model, een niveau waarin expliciet aandacht wordt geschonken aan de rol van het bewustzijn in het definiŽren van wat de fysische realiteit is.

Het artikel van E. van Wijk is bedoeld om een aanzet te geven voor een nieuwe manier om naar genezers en deze specifieke vorm van genezing te kijken. Genezing die zou voortvloeien uit het geven van genezende energie met een bepaalde intentie. In het artikel wordt een aanzet gegeven met betrekking tot mogelijke mechanismen die ten grondslag kunnen liggen aan deze vorm van genezing. In dat verband wordt er ingegaan op goed gedocumenteerd wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat intentie een invloed kan hebben op een random fysisch, niet levend systeem. Er wordt ook ingegaan op mogelijke random processen die zich in ons lichaam afspelen en er wordt een koppeling gelegd tussen intentie en fysiologische processen.

Twee belangwekkende beschouwingen op het gebied van acupunctuur zijn in dit nummer opgenomen. J.M. Keppel Hesselink brengt de lezer op het terrein van de transpersoonlijke acupunctuur. In zijn artikel wordt een verkenning uitgevoerd van een niet alledaagse interventie die steun kan geven aan het ontwikkelen van een helder bewustzijn. Transpersoonlijke acupunctuur wordt daarbij opgevat als een methode die de cliŽnt helpt bij het bereiken van een stabiele balans van lichaam, ziel en geest.  Het is een combinatie van klassiek-traditionele Chinese geneeskunde met transpersoonlijke technieken. Deze vorm van acupunctuur wordt ingezet bij geÔntegreerde mensen met de authentieke wens om psychospiritueel in balans te komen en te groeien.

Het artikel van DJ. Kopsky brengt de lezer op het terrein van fundamenteel onderzoek van acupunctuur.  Hij stelt vragen omtrent aard en eigenschappen van het acupunctuurpunt. Acupunctuurpunten worden in verband gebracht met plaatsen die een specifieke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van het organisme. Het zijn plaatsen van waaruit een regulerende werking is uitgegaan. De aard van deze regulerende werking dient vooral in verband te worden gebracht met het elektromagnetische veldpatroon van het lichaam. De acupunc tuurpunten die gekenmerkt zijn door hun relatief lage elektrische weerstand, vormen singuliere punten waar elektromagnetische stroomgebieden door worden bepaald. Anders gezegd, het zijn volgens deze opvatting punten die bepalend zijn voor de vorming van de elektromagnetische kaart tijdens de embryo-genese en die de patronen, bijvoorbeeld van klieving of migratie van cellen, stuurt. En die later zijn gebleven als plaatsen van waaruit nog verdere sturing kan worden uitgeoefend.

Het Ayurveda systeem wordt ingeleid door C. Monsanto. De belangstelling voor dit geneeskundige systeem, dat in belangrijke mate in India zijn oorsprong heeft, neemt in de Westerse landen sterk toe. De hoofdgedachte is dat gezondheid het resultaat is van een gezonde leefwijze en de verantwoordelijkheid is van elk individu. De geneeskundige heeft een adviserende rol en hanteert daarbij een bijzondere beschouwing. De basis kenmerken van deze beschouwing vormen het onderwerp van dit artikel. Daarmee legt de auteur de basis voor een verdere uitwerking van een aantal elementen uit de Ayurvedische geneeskunde die in volgende artikelen ter sprake worden gebracht.

Het vraagstuk Amalgaam wordt door EJ.M. Neelissen weer in de schijnwerpers geplaatst. De belangrijkste reden is het standpunt dat door de Australian Society of Oral Medicine and Toxicology werd ingenomen. In het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde werd in de afgelopen jaren reeds uitvoerig aandacht besteed aan het onderzoek naar de schadelijke werking van amalgaam. Een duidelijke stellingname ten aanzien van de onderzoeksresultaten en duidelijke benoeming van de wetenschappelijke literatuur waarop deze stellingname berustte, ontbraken evenwel. Dat is de reden om de lijst van wetenschappelijke argumenten over kwik en amalgaam samen met literatuurreferenties in dit nummer op te nemen.

De boekbespreking betreft dit keer het bijzondere boek 'Conscious Acts of Creation'. Dit boek van William E. Tiller, Walter E. Dibble en Michael J. Kohane markeert vlijmscherp de scheidslijn tussen de oude manier van wetenschappelijk denken met experimentele protocollen waarin de menselijke kwaliteit van bewustzijn, intentie, emotie, en geest geen significante invloed op de fysische realiteit uitoefent, en een nieuw paradigma waarin dat op een robuuste wijze wel gebeurt.

Tenslotte de vaste rubrieken in dit nummer. Ze leveren een ruim overzicht van wat op het gebied van integrale geneeskunde staat te gebeuren of in de laatste tijd is gebeurd en kan worden nagezocht op internet of in de wetenschappelijke literatuur.

R. van Wijk, hoofdredacteur

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]