TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG 18(3)2 J.M. Keppel Hesselink

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvattlng
J.M. Keppel Hesselink     Transpersoonlijke acupunctuur: een verkenning (1)

De acupunctuur heeft haar wortels in het Taoisme, met een wereldbeschouwing van de natuur en de mens, die veel verder gaat dan gewone filosofie. Taoisme heeft veel overeen-komsten met Advaita, uit India, dat zo omvangrijk is als Taoisme. Op basis van de visie van de Veda, en de 'occulte' fysiologie, ontstond het concept van de Chackra's. Charckras vertegenwoordigen subtiele wervels van energie (of subtiele lichamen) in ons fysie-ke lichaam. Het doel van Chackra Yoga (Kundalini Yoga, Yantra Yoga) is het transfor-meren van de inwendige energie, via de chack-ra's, op zo'n manier dat verlichting ontstaat. Tot dit doel zijn veel visualisaties en medita-ties ontwikkeld. De grondslag van deze aanpak is het verwerven en versterken van de waarneming van deze subtiele centra. Acupunctuur kan een krachtig middel zijn om het beleven van deze subtiele energie lichamen te bevorderen. Dat betekent, dat acupunctuur een transpersoonlijke techniek is. Orthodoxe chakra acupunctuur gebruikt slechts een naald in een keuze van Chackra's. Dit artikel beschrijft een meer omvattende methode tot het beleven van de subtiele lichamen, door een geometrische combinatie van acupunc-tuurpunten. Ook wordt beschreven hoe daar-naast diverse transpersoonlijke technieken kunnen worden ingezet samen met de chackra acupunctuur.

Summary
J.M. Keppel Hesselink     Exploring Transpersonal Acupuncture (1)

Acupuncture has its roots in Taoism, a view of the world and of man, going far beyond normal philosophy. Taoism has many similarities with Advaita, an Indian system as vast as Taoism. Based on the Vedic philosophy and 'occult' physiology the concept of chakra's emerged. Chakra's represent subtle energy vortexes (or subtle bodies) within our physical body. The goal of Chakra Yoga (Kundalini Yoga; Yantra Yoga) is to transform inner energies via the various chakra's in such a way that enlightenment results. For this aim many visualizations and meditations have been developed. The base of these techniques is to make possible and enhance the awareness of these subtle energetic centers. Acupuncture can be a powerful technique to assist in creating awareness for these subtle energetic bodies. Thus, acupuncture can be used as a transpersonal technique. Orthodox chakra acupuncture administers only one needle in a selection of chakra's. Here I develop a more encompassing method to enhance awareness of the subtle bodies by combining various acupuncture points into geometrical patterns. Furthermore, various other complementary transpersonal techniques can be used hand in hand with chakra-acupuncture sessions and will be described in some detail.

Key words
Acupuncture, consciousness, psychology, transpersonal

De Auteur
Jan Marius Keppel Hesselink is bioloog (1980, RUU) en arts (1985, RUU), en promoveerde in 1986 op een proefschrift over de ziekte van Parkinson. Hij werkte enkele jaren als arts-assistent i.o. neurologic en psychiatrie in Utrecht en stapte over naar de farmaceutische Industrie (laatste functie Vice-President R&D bij Bayer in Duitsland). In 1997 volgde zijn benoeming tot hoogleraar moleculaire farmacologie aan de Universiteit van Witten/Herdecke. Naast zijn universitaire werk is hij directeur van een wetenschapsmanagement organisatie (Licentec) en coach-counselor bij het 'European Centre for Servant Leadership', Marezate te Hilversum. Sinds Juni 2002 werkt hij ook als arts-acupuncturist (NAAV) in Bosch en Duin. Hij schreef 3 boeken en ruim 80 artikelen op uit-eenlopende gebieden van de geneeskunde, farmacologie, onderzoeksmethodologie en de filosofie van de geneeskunde.
Adres; Spoorlaan 2a, 3635 MV Bosch en Duin
 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]