TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG 18(2)2 O van Nieuwenhuijze

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
O van Nieuwenhuijze    Onderwijs in Integrale Geneeskunst (3)
De Nota “Hogere BeroepsopleidingComplementaire Behandelwijzen”

Aan de Hogeschool IJselland te Deventer is een werkplan ontwikkeld voor een opleiding tot complementair therapeut. Er bestaat al lang een (steeds toenemende, en steeds duidelijkere) vraag naar alternatieven voor of naast de gereguleerde gezondheidszorg. In het buitenland zijn daarvan al meerdere uitgewerkte voorbeelden te vinden, maar in Nederland is dit nog een ontwikkelend gebied van zorg en aandacht. In de hier beschreven Nota wordt een concreet en praktisch inzetbaar voorstel geboden om in die behoefte te voorzien. Hierin wordt gebruik gemaakt van in Nederland al bestaande opleidingen, die in een gebundeld aanbod kunnen worden gepresenteerd met een kwaliteit en onderbouwing zoals die van een hogeschool wordt verwacht.

Summary
O van Nieuwenhuijze    A design for education in Integrated Health Care

Complementary Therapy is an upcoming discipline in Health Care. There already is an increase in demand for Complementary Therapists, not yet met by a supply by education. The Netherlands still seems to lag behind developments elsewhere, but a design is developed, described here, for a Dutch curriculum, to integrates Complementary Medicine with Regular medical practice. Use is made of existing programs for education in Complementary medicine; as a result of which the described program proposal could be put in action in relatively short time. By coordinating this in a setting of Higher Education, a quality control can be achieved as would be desirable for this kind of education and this profession.

Key-words
Education, Complementary Medicine Curriculum Design

de Auteur
Otto van Nieuwenhuijze is onafhankelijk onderzoeker en adviseur op het gebied van de integratie van geneeswijzen, onderzoek, onderwijs, en persoonlijke beleving.
Adres:  otto@tigweb.nl

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]