TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG20(4)4 N Westerman

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
N Westerman     RadiŽsthetische diagnostiek binnen de tandheelkunde

Het Rathega-systeem is een radiŽsthetisch testsysteem, dat vergelijkbaar is met de Vegatest en met kinesiologische diagnostiek. Als radiŽsthetisch instrument wordt binnen Rathega gebruik gemaakt van een ťťnhandsroede, de biotensor. Hoewel de diagnostiek binnen Rathega op een radiŽsthetische techniek berust, is het testsysteem volkomen ingebed in de biofysische geneeskunde. Dat is de geneeskunde die als basisconcepten heeft dat het organisme een biofysisch (elektromagnetisch) regulatiesysteem heeft dat in hiŽrarchie is bovengesteld aan het humorale en neuronale regulatieniveau, en dat ziekte in principe op biofysisch regulatieniveau haar oorsprong heeft, waarbij de behandeling zich richt op het biofysische regulatieniveau. Binnen Rathega wordt de radiŽsthetische testmethode gebruikt voor de diagnostiek van het biofysische systeem. In dit artikel wordt een beeld gegeven van de toepassingmogelijkheden van het systeem binnen de biologische tandheelkunde.

Summary
N Westerman     Radiesthetic diagnosis in dentistry

The Rathega-system is a radiesthetic test system, comparable with the VEGA-system and the diagnostic methods based on kinesiology. The radiesthetic test method is used for the diagnosis of the biophysical system. The radiesthetic instrument in Rathega is the biotensor, a single-handed rod, consisting of a handgrip and an antenna. Rathega is a form of biophysical medicine. This postulates that the living organism possesses an electromagnetic system for co-ordination, which regulates the endocrine and neurohumoral processes. Rathega tests this function by using the bio-tensor. This article describes it application in dentistry.

Key words
Rathega ■ radiesthetic ■ medical radiesthetic ■ biotensor ■ biological dentistry

Auteur
N. Westerman is, na 20 jaar huisarts te zijn geweest met een consultatieve praktijk voor acupunctuur, elektroacupunctuur en bioresonantietherapie, sinds 1998 uitsluitend consultatief werkzaam. Hij heeft vooral gepubliceerd over de natuurwetenschappelijke basis van de niet-reguliere geneeskunde. Sinds 1992 heeft hij het Rathega-systeem ontwikkeld.
adres
Singel 197 3311 KR Dordrecht
rathega @ wanadoo.nl
 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]