TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG19(5)3 FWJ Sluijters

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
FWJ Sluijters     Energy Psychology en EFT in het bijzonder

Onder energy psychology vallen alle psychotherapeutische benaderingen waarbij primair gestreefd wordt naar herstel van het menselijk energiesysteem. Deze invalshoek zorgt momenteel voor een revolutie in de wereld van de psychologen. Volgens de auteur zal dit concept op termijn ook leiden tot een paradigma-shift in de reguliere medische denkwijze. Emotional Freedom Technique (EFT) wordt in het bijzonder besproken vanwege zijn praktische toepasbaarheid.

Summary
FWJ Sluijters     Energy psychology and EFT in particular

Energy psychology is a new thriving discipline in the field of psychotherapy. Primarily working with the bio-energy of the human body, it is a paradigm shift in the conventional psychological concept. According to the author, a physician, the medical profession can and will also benefit from this revolutionary approach. He describes Gary Craigs EFT (Emotional Freedom Technique) as an easy applicable healing aid.

Key Words
EFT  energy psychology  ACEP  vibrational medicine,  meridians

Auteur
FWJ Sluijters was dertig jaar huisarts tot 2001, daarna werkzaam als hypnotherapeut (NGH-ACHE) en lid ACEP. Sinds 1982 is hij secretaris van het Stichting Gaymans Studiefonds.
adres: Akkerstraat 21, 4851 AJ Ulvenhout, e sluijters@planet.nl, t +31 (0)76 561 64 99

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]