TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG19(2)3 O van Nieuwenhuijze

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
O van Nieuwenhuijze  Elektrische signaalmeting van Hersenfuncties (2)

Sinds de ontdekking van elektrische processen in ons lichaam, en het meten ervan, is al een begin gemaakt om deze kennis toe te passen op de behandeling ter genezing. Vanuit de meting van hersenfuncties heeft dat geleid tot een aantal apparaten die bedoeld zijn om ons denken te be´nvloeden cq. te kunnen optimaliseren. Daarbij moet gewaakt worden voor het grote verschil tussen fysica en biofysica De eerste werkt met opgelegde controle systemen, de laatste kan alleen werken via interactieve regulatie systemen. De Neurofeedback wordt gepresenteerd als een voorbeeld van een elektro-bio-feedback systeem dat duidelijk maakt dat er een bruibare Elektro-Psychologie aan het ontstaan is.

Summary
O van Nieuwenhuijze  EEG Monitoring (2) Electro-Psychology

Ever since the electrical processes in our body have been discovered, attempts have been made to apply this understanding for therapy. EEG measurements thereby led to a great variety of devices intended to influence cq. optimise our mental functioning. Caution is required: physics differs from biophysics, the first operates paradigms of control, the second can be effective only if interactive. Regulation requires a coupling of feedback and feedforward; Neurofeedback is presented as example of an electro-bio-feedback system to demonstrate that Electro-Psychology is now becoming a fact.

Key Words:
Neurofeedback, EEG, Feedback, Training, Brain Frequencies.

Auteur
Otto van Nieuwenhuijze is onafhankelijk onderzoeker en adviseur op het gebied van de integratie van geneeswijzen, onderzoek, onderwijs, en persoonlijke beleving.
Adres:  otto@tigweb.nl

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]