TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde
Stichting TIG

BESTEL TIG
T: 035 - 698 2250

TIG 2010 - Ziekte & Gezondheid

TIG Jaarboek 2010
Naar een ge´ntegreerde theorie van ziekte en gezondheid

TIG 2009 - 25 jaar TIG

TIG Jaarboek 2009
25 jaar TIG
25 jaar CAM

TIG 2008 - Integratiesysteem

TIG Jaarboek 2008
Het Integratiesysteem
van het lichaam

TIG 2007 - Regulatiesysteem

TIG Jaarboek 2007
Het Regulatiesysteem
van het lichaam

TIG 2006 - Voeding & Licht

TIG Jaarboek 2005/6
Voeding & Licht

Boek IG2 (t)

Integrale Geneeskunde 2

Stichting | Contactadres | Redactie | Abonnement

 

 

Het TIGGGG Jaarboek: al 26 jaar Onderbouwd en Vertrouwd.
De basis en achtergronden van de Integrale Geneeskunde.
 

Thema TIG JAARBOEK 2010 Naar een ge´ntegreerde theorie van ziekte en gezondheid
 

Zie de Inhoudsopgave.

TIG 2010

Waarom TIG?
De artikelen in TIG worden geschreven door mensen met zeer uiteenlopende achtergronden en ervaringen.
Hun ervaringen en bevindingen zijn altijd relevant voor het thema van het blad: ze bieden begrip voor de diverse geneeswijzen, of de manier waarop die gezamelijk zijn te gebruiken.

Archief
Sinds haar ontstaan heeft TIG een serie artikelen gepubliceerd die als het ware een handboek vormen voor een curriculum in de Integrale Geneeskunde.
Bekijk de inhoudsopgaven en “ten geleide” van de verschillende jaargangen vanaf jaargang 14 (1998). Lees meer....

Auteurs
Aanwijzingen voor auteurs zijn hier te vinden. Lees meer...

Adverteerders
Het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde krijgt ondersteuning in wat zij doet, ondermeer door bijdragen van bedrijven die op het gebied van integrale geneeskunde werkzaam zijn.

Abonnement
Een abonnement op TIG een snelle weg om op de hoogte te bijven van zulke inzichten.

Het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde, met al wat het te bieden heeft,
ontleent haar betekenis aan de lezers.

De Redactie nodigt auteurs uit die de diepgang en voortgang van een ontwikkeling in de geneeskunde goed in beeld kunnen brengen. En die hun kennis op een prettige manier kunnen overbrengen. Elke uitgave van TIG draagt bij aan het opbouwen van inzicht.

Op deze manier bouwt zich, over de jaren, een ‘handboek’ van de Integrale Geneeskunde op, een overzichtsbeeld, waarin de diverse vormen van geneeswijzen en/in hun samenhang kunnen worden bezien en beleefd.

Uiteindelijk krijgt al die kennis, ervaring, alleen maar betekenis wanneer die deelbaar is, met anderen.
De Lezers zijn de directe belanghebbenden bij wat TIG heeft te bieden.
De uiteindelijke belanghebbers zijn vaak de mensen waarmee zij omgaan: vaak hun cliŰnten.

Integrale Geneeskunst is het resultaat van mensen die ge´ntegreerd handelen en denken; TIG biedt hiertoe een voortgaande onderbouwing.
Een abonnement is de meest directe manier om daarvan te profiteren.

Contactadres

  R. van Wijk
  Koppelsedijk la
  4191 LC Geldermalsen
  Telefoon: 0345 57 00 80
  hoofdredacteur @ TIGweb . nl

Redactie:

  Dr. R van Wijk - Hoofdredacteur
  Dr. C W Aakster - Redacteur
  Dr. EPA van Wijk - Redacteur

Abonnement

  De TIG redactie heeft een al jaren bestaande interesse in genezen, geneeswijzen, hun optimalisatie en integratie.

  Al jaren delen zij, via TIG, hun kennis en inzichten, leerproces en ontdekkingen met anderen, de lezers.
  Abbonneren op het tijdschrift is de gemakkelijkste manier om bij te blijven met wat ze presenteren.

Tig wordt uitgegeven door de Stichting Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde.

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief]