TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

Archief

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Gebruik makend van de menus kunt u navigeren door de beschrijvingen van de verschillende jaargangen: jaargang 1 t/m jaargang 26.
Sinds 2005 verschijnt TIG als Jaarboek.

In het kader hieronder staat de inhoudsopgave van TIG 16-26

De uitgaven van vóór jaargang 14 worden nog ingevoerd,
en zijn nog maar ten dele aanwezig

 

 

 

 

TIG 2006 (s)

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2005/2006

Ziekte & Gezondheid

 

25 Jaar TIG
25 Jaar CAM

 

Integratie-
Systeem

 

Regulatie-
Systeem

 

Voeding
& Licht

2004

2003

2002

2001

2000

TIG-PDFOude Jaargangen zullen waar beschikbaar via deze website verkrijgbaar zijn voor download als PDF bestand; aangegeven door dit symbool:
Dit zal alleen worden gedaan nadat de nog beschikbare nummers van die jaargang uitverkocht zijn.
Oude Nummers van TIG zijn mettertijd via deze website te verkrijgen.
Tot dan zijn ze te bestellen via de TIG administratie:
035 - 698 2250.

Overzicht van jaarinhoud, uitgaven 16-26:
de uitgaven zijn gekoppeld nar de inhoudsopgave, hieronder.
Daar, zijn de koppelingen naar de detailpagina’s te vinden.

Via dit symbool is aangegeven of de PDF beschikbaar isJaargang, Uitgave,nr. blz.
Titel,
Auteur

TIG 16, 2000

TIG16-1 Ten Geleide

16(1)004   'Saam'horigheid als voorwaarde voor welbevinden
Zonder 'echten' geen welbevinden?
Wilbert Linnemans

16(1)014   De biofysische sturing van biologische systemen
N. Westerman

16(1)025   De effecten van vasten op gezondheid en welbevinden
J.F. van Waning, S. Doosje en F.A.C. Wiegant

16(1)034   De kosten van een complementair geneeskundige behandeling - Een Duits onderzoek
C.W. Aakster, medisch socioloog

16(1)035   Aanwijzingen voor Auteurs

16(1)039   Aandachtig

16(1)042   Summaries

16-2-Ten Geleide

16(2)048   Klinische les - Amalgaam en allergie
Fred Neelissen

16(2)050   De Biofysische Sturing van biologische systemen (2)
N. Westerman

16(2)059   Onderzoek naar de effectiviteit van Ayurvedische behandeling  bij infertiliteit
Victor J.P. Manhave

16(2)065   Fybromyalgie, een poging tot ordening en synthese
C.W. Aakster
Commentaren: vanaf pagina 76

16(2)080   Voedsel der Goden
De rol van hallucinogene planten op de menselijke psyche

Marcus Kuipers

TIG 16-3 Ten Geleide

16(3)096   Negatieve werkingen van kwik
Ervaringen uit de tandheelkundige praktijk
J. Beunk

16(3)100   Amalgaamtoxiciteit: neutraliseren en elimineren
Een orthomoleeculaire detoxificatie voor het effectief neutraliseren en elimineren van kwik en amalgaam
De visie van Walter O.M. Faché
weergegeven door Coos Beunk en Fred Neelissen

16(3)104   Triple therapie met Sabal, Pygeum en Cranberry bij benigne prostaathyperplasie (BPH) (1)
Ellen Vis-Renia

16(3)111   Acceptatie van Effect-studies
R. van Wijk

16(3)117   Ziekte van Lyme
C. van der Molen

16(3)122   TIG Qpinie
De (on)wenselijkheid van xenotransplantatie

TIG 16-4 Ten Geleide

16(4)136   Regulatieblokkade door het latente stoorveld
Appendix Ervaringen uit de praktijk
R. Frey

16(4)140   De amalgaam discussie
Kwik in weefsels is gecorreleerd aan amalgaam in het gebit
R. van Wijk en FJ.M. Neelissen

16(4)146   Voeding als medicijn
De nieuwste revolutie in de voedingswetenschap
F.A.C, Wiegant

16(4)151   Triple therapie met Sabal, Pygeum en Cranberry bij benigne prostaathyperplasie (2)
E. Vis-Renia

16(4)157   Consumentenbond toetst alternatieve beroepsorganisaties

TIG 16-5 Ten Geleide

16(5)176   Bodde neemt afscheid van de V.U.
M, de Goey

16(5)179   Onderzoek naar niet-thermische effecten van radiofrequente straling (1)
Inleiding in de begrippen
M. Vaal en I. Verhoef

16(5)183   De Similia-regel in fundamenteel onderzoek:
de cel als model
R. van Wijk en F.A.C. Wiegant

16-190   De amalgaam discussie
Effecten van amalgaam-kwik op het functioneren van cellen en organen
R. van Wijk en C. Beunk

16(5)194   Patiënten met MS behandeld met standaard prikformule (Deel 1)
C. Sandberg en M.J.T. de Vnes

16(5)198   Serie 'Voeding en Gezondheid' (2)
Bèta-caroteen als voedingssupplement; gunstig of ongunstig?
F.A.C. Wiegant

TIG 16-6 Ten Geleide

16(6)220   Onderzoek naar niet-thermische effecten van radiofrequente straling
(deel 2) Effecten van radiofrequentestraling op celniveau
I. Verhoef

16(6)228   Effecten van beweging en natuurbeleving op de gezondheid
H. Gijsbertse

16(6)233   De amalgaamdiscussie
Het onderzoek van Kidd naar de resultaten van het verwijderen van amalgaam.
R. van WijK

16(6)236   De amalgaamdiscussie
Evalusatie van een amalgaamoorlog
F.J.M. Neelissen

16(6)239   Literatuurstudie naar standaard prikformules voor Multipele Sclerose
Acupunctuur en Multipele Sclerose
A.C. Sandberg en M.J.T. de Vries

16(6)248   PMS, een stressvolle zaak
R. de Ruijter

16(6)259   Inhoud Jaargang 16, 2000

TIG 17, 2001

TIG 17(1) Ten Geleide

17(1)004
De analyse van de onderzoekgegevens uit een natuurgeneeskundige praktijk
(2) over het voortschrijdend effect van therapie

C.W. Aakster

17(1)009
PMS, een 'stressvolle zaak'
(2) diagnose en behandeling in deTCM

R. de Ruijter

17(1)016
Kava kava (Piper methysticum)
(1)- historische aspecten en werkzame bestanddelen
E. Vis-Renia

17(1)023
Biofysische diagnostiek-methoden
(1) de biofysica van de biofysische geneeskunde
R. van Wijk

17(1)028
Wetenschappelij k onderzoek van homeopathie: De Münchense hoofdpijnstudie

H. Walach

17(1)031
Kwaliteitsbeleid in de niet-reguliere gezondheidszorg
Rapport van Nivel, Consumentenbond en CBO

TIG 17(2) Ten Geleide

17(2)048   Professionalisering in de additieve geneeskunde
Een bestuurlijke visie

M.P.L. Jansen

17(2)053   Koorts
(1) opvattingen over koorts

P.A. van Dijk

17(2)064   Kava kava (Piper methysticum)
(2) farmacologische eigenschappen en klinische studies
E. Vis-Renia

17(2)064   Onderzoek naar niet-thermische effecten van radiofrequente straling
(3) carcinogenese
I. Verhoef

17(2)069   Hoge potenties, weer een stapje voorwaarts?
Resultaten van een Europese multi-centre trial

F.A.C. Wiegant

17(2)075   Studie van de door de Consumentenbond uitgevoerde kwaliteitstoets bij enkele praktiserende leden van de N.V.A.
A. Bos

17(2)079   Kwaliteitstoetsing niet-reguliere gezondheidszorg
Een redactionele bijdrage aan de ontwikkeling van een kwaliteits

TIG 17(3) Ten Geleide

17(3)092   Onderwijs in de Geneeskunde
O van Nieuwenhuijze

17(3)096 Onderwijs in Integrale Geneeskunde
(1) kernconcepten

O van Nieuwenhuijze

17(3)100 Koorts
(2) adviezen bij koorts

P A van Dijk

17(3)105   Gember (Zingiber Officinale)
(1) herkomst en werkzame bestanddelen

E Vis-Renia

nieuwe themaserie over Voeding:
17(3)110   Gezondheidsbevorderende effecten van het Mediterrane dieet
F.A.C. Wiegant

17(3)117   Onderzoek naar niet-thermische effecten van radiofrequente straling
(4) effecten op orgaanniveau en op het gehele organisme

I Verhoef

TIG 17(4) Ten Geleide

17(4)136   Wetenschappelijk onderzoek, de achillespees van de osteopathische geneeskunde
E Gysbrechts

17(4)141   Magnetisme
(1) leven met magnetisme
AME Hoeberechts

17(4)148   Onderwijs in Integrale Geneeskunst
(2) een voorbeeld: de Cursus "Complementariteit in de Geneeswijzen"

O van Nieuwenhuijze

17(4)158   Gember (Zingiber officinale)
(2) farmacologische eigenschappen

E. Vis-Renia

TIG 17(5) Ten Geleide

17(5)180   Psychisch en psychosomatisch
C Beunk

17(5)181   Psychosomatiek
EPA van Wijk

17(5)185   Psychosomatiek
WAM Linnemans

17(5)195   Professionalisering in de complementaire geneeskunde
een samenvatting van het symposium "Kennis, Kracht en Kunde"

O van Nieuwenhuijze

17(5)203  Alternatieve Geneeswijzen anno 2001
(1)

CW Aakster

TIG 17(6) Ten Geleide

17(6)224
De placebo respons
EPA van Wijk

17(6)231
De behandeling van benigne paroxysmale positie duizeligheid
LP Voogt en JM Bos

17(6)238
Valeriana officinalis (valeriaan)
E Vis-Renia

17(6)246
Alternatieve geneeswijzen anno 2001
(2)

CW Aakster
 

TIG 18, 2002

TIG 18(1)  Ten Geleide

18(1)005
MEDIRIS; Elektronisch medisch dossier voor de complementair geneeskundige praktijk,
C. W. Aakster en M. Van der Laan

18(1)019
Echinacea purpurea/angustifolia (1),
E. Vis-Renia

18(1)027
Meer inzicht in homeopathie onderzoek
R. van Wijk

18(1)033
Behandeling van chronisch toxische encephalopathie (CTE) met pulserende electromagnetische velden (QRS),
Een preliminair onderzoek,
P.G.J. Ganzevles

18(1)044
Immuniteit in Perspectief,
Samenvatting van de voorlichtingsdag "Op de bres voor afweer",
D. O. van Nieuwenhuijze

TIG 18(2)  Ten Geleide

18(2)065
De invloed van elektromagnetische straling op de mens,
J.G. van Gils

18(2)080
Onderwijs in Integrale Geneeskunst,
(3) de Nota "Hogere Beroepsopleiding Complementaire Behandelwijzen",

D. O. van Nieuwenhuijze

18(2)089
Interesse van de psychotherapeut voor het functioneren van de darm, Heeft poep waarde voor de psychotherapeut?,
W.A.M. Linnemans

18(2)096
Echinacea purpurea/angustifolia (2),
E. Vis-Renia

TIG 18(3)  Ten Geleide

18(3)129
Intentie, random processen en genezing,
E. van Wijk

18(3)139
Transpersoonlijke acupunctuur, Een verkenning (1),
J.M. Keppel Hesselink

18(3)147
Acupunctuur en embryogenese, Een morfogenetische visie,
D. J. Kopsky

18(3)156
De ayurveda van geest en lichaam (1),
C. Monsanto

18(3)166
De amalgaam discussie, Duidelijke argumenten,
F.J.M. Neelissen

TIG 18(4)  Ten Geleide

18(4)192
Naar een nieuwe gezondheidszorg,
C. Aakster

18(4)207
Tao, oost en west,
D.J. Kopsky

18(4)214
Transpersoonlijke acupunctuur: een verkenning (2),
J.M. Keppel Hesselink

18(4)220
De ayurveda van geest en lichaam,
(2)
Zelfbekrachtiging door zelfverwerkelijking,
C. Monsanto

18(4)231
Op zoek naar het werkingsmechanisme van de homeopathie
(1)
Een verkenning,
M. Dicke

TIG 18(5)  Ten Geleide

18(5)256
Het Hugo Nilsen Systeem en de behandeling van kanker,
M. Meerburg

18(5)266
Uit het Rathega-systeem,
(1)
Inleiding in de radisthetische diagnostie,
N. Westerman

18(5)274
Adem- en ontspanningsinstructie, Een eerste onderzoek onder Adem- en Ontspanningstherapeuten,
I. van Dixhoorn-Verhoeven

18(5)285
Elektrische signaalmeting van hersenfuncties (1)
De ontwikkeling van de Elektrofysiologie,
D.O. van Nieuwenhuijze

18(5)295
Op zoek naar het werkingsmechanisme van de homeopathie (2)
Het onderzoek met Benveniste,
M. Dicke

TIG 18(6)  Ten Geleide

18(6)317
Het ontwikkelen van een bio-sensor voor het waarnemen van de bewustzijnstoestand in een intentioneel genezingsritueel,
E. van Wijk

18(6)326
Uit het Rathega-systeem (2)
de biofysische achtergrond van radisthetische diagnostiek,
N. Westerman

18(6)334
VAS: Het Vasculair Autonoom Signaal,
M. Agnes

18(6)346
De ayurveda van geest en lichaam, (3)
De praktische toepassing van Sattva Ayurveda,
C. Monsanto

18(6)356
Op zoek naar het werkingsmechanisme van de homeopathie
(3)
De Duivelskring,
M. Dicke

TIG 19, 2003

Thema: Melk

TIG 19(1)  Ten Geleide

19(1)006
TIG-PDFMelk — enkele culturele, economische en gezondheidskundige aspecten
C. W. Aakster

19(1)013
TIG-PDFMoedermelk als natuurlijke voeding
J. Dylus

19(1)018
TIG-PDFFunctionaliteit en structuur van melk
R. van Wijk

19(1)029
TIG-PDFHoe goed of slecht is melk voor elk?
— De visie van Coos Beunk

O. van Nieuwenhuijze

19(1)039
TIG-PDFMelk op het Internet
O. van Nieuwenhuijze

19(1)049
TIG-PDFOp zoek naar het werkingsmechanisme van de homeopathie
(4)
Een ontdekkingstocht in vier etappen met hindernissen
M. Dicke

TIG 19(2)  Ten Geleide

19(2)074
TIG-PDFGenezen en de staat
(1)
Een betekenisvolle relatie
R B van Gelder

19(2)080
TIG-PDFUit het Rathega-systeem
(3.1)
De vier testmethoden
N Westerman

19(2)091
TIG-PDFElektrische signaalmeting van de hersenfuncties
(2)
De ontwikkeling van de elektro-psychologie
O van Nieuwenhuijze

19(2)102
TIG-PDFAlternatieve geneeskunde en de wetenschap
J A de Vries

19(2)108
TIG-PDFDe alles is anders show
Een fictief gesprek in de praktijk van de homeopathisch apotheker
M. Dicke

TIG 19(3)  Ten Geleide

19(3)143
TIG-PDFWat is Water?
(1) Wonderlijk water
C Kamp

19(3)153
TIG-PDFDe chemie van denken en bewustzijn
S Bosman

19(3)165
TIG-PDFGenezen en de staat
(2)
Een discoursanalyse van het Rijksoverheidbeleid voor alternatieve/complementaire geneeswijzen
R van Gelder

19(3)175
TIG-PDFUit het Rathegasysteem
(3.2)
De vier testmethoden
N Westerman

19(3)181
TIG-PDFDe ontwikkeling van de Kinesiologie in Nederland
(1)
Spiertesten
C Schasfoort

TIG 19(4)  Ten Geleide

19(4)211
TIG-PDFNeuraaltherapeutische behandeling bij primaire- en secundaire infertiliteit
A.L. Jans

19(4)218
TIG-PDFWindgevoel op de ogen
Een succesvolle toepassing van de theorie van TCM
M.K. Tjian

19(4)226
TIG-PDFUit het Rathega-systeem
(4) Biotensor-onderzoek in de tandheelkunde
N. Westerman

19(4)234
TIG-PDFGenezen en de Staat
[3] Een discoursanalyse van het beleid voor complementaire geneeswijzen
R.B. van Gelder

19(4)240
TIG-PDFHokus focus of realiteit in de tandgeneeskunde
F. Neelissen

18(4)242
TIG-PDFElectro-Acupunctuur volgens Voll en de Universiteit
H.E.C.E. Visser en A.E.G.A. Tindemans

19(4)247
TIG-PDFDe ontwikkeling van de Kinesiologie in Nederland
[2] Gevoelsbeleving

C. Schasfoort

TIG 19(5)  Ten Geleide

TIG-PDF19(5)279
Energetische aspecten in de geneeskunde
R. Van Wijk, R. Gaymans, F. Sluijters en A. Coronel

19(5)298
TIG-PDFTerugkeer van energie
H. van Dongen

19(5)305
TIG-PDFEnergy psychology, en Emotional Freedom Technique in het bijzonder
F.W.J. Sluijters

19(5)309
TIG-PDFNeuraaltherapie, stoorveld en VAS
J.E. van der Bij

19(5)315
TIG-PDFDe ontwikkeling van de kinesiologie
[3] Biologische Balans

C. Schasfoort

TIG 19(6)  Ten Geleide

19(6)346
TIG-PDFHet stimuleren van zelfherstel door de Schumann-resonantie
S. Bosman

19(6)357
TIG-PDFDe blindheid van dubbelblind onderzoek
W.J. van der Steen

19(6)361
TIG-PDFSystemische Familie-opstellingen [volgens Hellinger] en gezondheidszorg
S.J. Roozen

19(6)369
TIG-PDFB. Keizer over exclusiviteit van modellen in de geneeskunde
O. van Nieuwenhuijze

19(6)373
TIG-PDFDe hedendaagse arts
—Ofwel ‘als je er niet in gaat, kun je er ook niet uit komen’
W. Linnemans

19(6)380
TIG-PDFDe ontwikkeling van de kinesiologie
[4] —Integrale Visie

C. Schasfoort

TIG 20, 2004

TIG Jubileum Jaar

20(1) Ten geleide

20(1)7
TIG-PDFHet helende samenspel
W.A.M. Linnemans

20(1)21
TIG-PDFEffectiviteitsonderzoek in relatie tot acceptatie van complementaire geneeswijzen
F.A.C. Wiegant

20(1)37
TIG-PDFInleiding tot de natuurgeneeskunde
H. van Waning

20(1)49
TIG-PDFNeuroacupunctuur
J.M. Keppel Hesselink, D.J. Kopsky

20(1)58
TIG-PDFPrincipes van de osteopathie
V. Nijhuis

20(1)65 Boekbespreking

20(1)74 Interview met Paul van Dijk

20(1)76 AandachTIG

20(1)81 Granulla in TIG

20(1)83 WIG in TIG

20(1)85 Internet

20(1)90 Summaries

20(1)94 Over TIG

20(1)95 Aanwijzingen voor auteurs

20(2) Ten geleide

20(2)106
TIG-PDFIntegrale Geneeskunde
N. Westerman

20(2)127
TIG-PDFRegulatie -diagnostiek
F.A. Popp en Y. Yan

20(2)142
TIG-PDFManuele geneeskunde en manuele therapie
R. Gaymans

20(2)158
TIG-PDFPsychotherapie in breder perspectief
G. Godaert

20(2)180 Boekbespreking

20(2)182 AandachTIG

20(2)186 Granulla in TIG

20(2)187 WIG in TIG

20(2)189 Internet

20(2)192 Summaries

20(2)196 Over TIG

20(2)197 Aanwijzingen voor auteurs

20(3)205 Ten geleide

20(3)206
TIG-PDFGezondheid, ziekte, genezen: een antropologisch perspectief
R. Reis

20(3)220
TIG-PDFFytotherapeutica; ervaring met complexiteit
J.H. van Meer en S.B.A. Halkes

20(3)235
TIG-PDFClinical Outcomes Studies voor CAM
Opzet en verslaglegging
C.W. Kramers

20(3)256
TIG-PDFProcaïne in de neuraaltherapie volgens Huneke
Een vertaling van Schriftenreihe Freudenstädter Vorträge, deel 16
J.D. Hahn-Godeffroy

20(3)270
TIG-PDFRadionica
F. Neelissen

20(3)273 AandachTIG

20(3)277 Granulla

20(3)278 WIG in TIG

20(3)281 Internet

20(3)286 Summaries

20(3)295 Over TIG

20(3)296 Aanwijzingen voor auteurs

20(4)303 Ten geleide

20(4)307
TIG-PDFAntroposofische geneeskunde
H. Verbrugh

20(4)323
TIG-PDFDe wetenschappelijke basis van acupunctuur
—Een overzicht van preklinische, klinische en kosteneffectiviteitsstudies

J.M. Keppel Hesselink, D.J. Kopsky

20(4)341
TIG-PDF
De verborgen wetenschap
—Wat is wijsheid: over boekenwijsheid, eigenwijsheid in onderzoek in de geneeskunde

W.J. van der Steen

20(4)349
TIG-PDFRadisthetische diagnostiek binnen de tandheelkunde
N. Westerman

20(4)360
TIG-PDF
Een andere gezichtshoek op scheelzien
—Het effect van osteopathie op loensen en scheelzien

E.J. ten Ham, G.A.M. van der Heijden, A.W. Isaak

20(4)366 In memoriam Jacques Benveniste

20(4)372 In memoriam Otto Bergsmann

20(4)374 Boekbespreking

20(4)375 AandachTIG

20(4)381 Granulla

20(4)382 WIG in TIG

20(4)385 Internet

20(4)390 Summaries

20(4)394 Jaarinhoud

20(4)395 Over TIG

20(4)396 Aanwijzingen voor auteurs

TIG 2006 (s)

TIG Jaarboek 2005-2006

Thema: voeding, licht, leven en gezondheid; regulatie-aspecten

TIG 21/22 Ten Geleide

21/22(1)
TIG-PDFOmvang alternatieve geneeswijzen in Nederland
P. van Dijk

21/22(2)
TIG-PDFAllochtone geneeswijzen
P. van Dijk

deel 1
Voeding in gezondheidszorg en de geneeskunde

21/22(3)
TIG-PDFVoeding en gezondheid
—Het toenemend verschil tussen levensmiddelen, etensmiddelen, voedingswaar, en nutriënten
D. O. van Nieuwenhuijze

21/22(4)
TIG-PDFGezondheidsbevorderende effecten van het Mediterrane dieet
F.A.C. Wiegant

21/22(5)
TIG-PDFVoeding als basistherapie
H. van Montfort

21/22(6)
TIG-PDFMesologie bij functiestoornissen van de dunne darm bij melkconsumptie
—Mesologie bij melkovergevoeligheid
B. Martinus

21/22(7)
TIG-PDFVoeding en voedingssupplementen bij agressief gedrag
G.E. Schuitemaker

21/22(8)
TIG-PDFDe rol van voeding in sociaal gedrag
—Een recept voor vrede?
Een samenvatting van het werk van Bernard Gesch
D. O. van Nieuwenhuijze, G.E. Schuitemaker

21/22(9)
TIG-PDFBoekbesprekingen
E. Best, M. de Goeij, D. O. van Nieuwenhuijze

21/22(10)
TIG-PDFHet belang van evenwichtige voeding (eiwitten en mineralen)
R. Havinga

21/22(11)
TIG-PDFDe voordelen van voedselbeperking
M. Noorman, F.A.C. Wiegant

21/22(12)
TIG-PDFDe Cholesterol-fabel
J. Beunk

21/22(13)
TIG-PDFBestaat er rondom de fluoride een ‘doofpotcultuur’?
F. Neelissen

21/22(14)
TIG-PDFGifstoffen in ons bloed
— Een samenvatting van het onderzoeksrapport van Sauer, Peters en Meijer (2004)
D. O. van Nieuwenhuijze

deel 2
Op zoek naar een nieuw concept van voedselproductie:
gezonde bodem, gezonde voeding

21/22(15)
TIG-PDFBiologische landbouw, voedingskwaliteit en gezondheid
— Een samenvatting van 15 jaar aan onderzoeksresultaten
J.D. van Mansvelt, O. van Nieuwenhuijze

21/22(16)
TIG-PDFDe Aquarius-landbouw klinkt als een klok…
J. van Bruchem

21/22(17)
TIG-PDFBestaat er een kwaliteitsmaat voor voedsel?
E.P.A. van Wijk, R. van Wijk

deel 3
Op zoek naar een nieuw bio-energetisch concept van gezondheid

21/22(18)
TIG-PDFBasis-bioregulatiesysteem
R. van Wijk

21/22(19)
TIG-PDFStromende energie binnen het lichaam
N. Westerman

21/22(20)
TIG-PDFNeuraaltherapie
H.J. Lamers

21/22(21)
TIG-PDFOver gewrichtsklachten, onderzoek en therapie
— Een manueel therapeutische visie
G. van der Bijl

21/22(22)
TIG-PDFInleiding tot de natuurgeneeskunde
H. van Waning

21/22(23)
TIG-PDFEnergie Psychologie
— Een nieuwe ontwikkeling in de psychotherapie
P. Baldé

21/22(24)
TIG-PDFPlacebo en zelfheling
E.P.A. van Wijk

deel 4
Op zoek naar begrip van de rol van coherentie in gezondheid en ziekte

21/22(25)
TIG-PDFLicht en gezondheid
E.P.A. van Wijk, R. van Wijk

21/22(26)
TIG-PDFHet eigen licht van de mens
R. van Wijk, E.P.A. van Wijk

21/22(27)
TIG-PDFIntegraal onderwijs in integrale geneeskunst
D. O. van Nieuwenhuijze

TIG Jaarboek 2007

Thema: Het regulatiesysteem van ons lichaam

TIG-PDFTIG 23 Ten geleide

   deel l
Het regulatiesysteem - Inzichten

23(1)
TIG-PDFDe eenheid van het lichaam, in de verbondenheid van alle cellen en organen
—Interview met Jaap van der Wal

23(2)
TIG-PDFSysteemvisie en systeemregulatie
—Interview met Jan van der Greef

23(3)
TIG-PDFSysteem(patho)fysiologie
—Interview met Bert Verveen

23(4)
TIG-PDFInzicht in samenhang in het levende lichaam
—Interview met Vadim Kvitash

23(5)
TIG-PDFElektronische meting van acupunctuurpunten
—Interview met Jan Souren

23(6)
TIG-PDFElektromagnetische velden en het endocriene systeem
 C.W. Smith

23(7)
TIG-PDFElektroceutica
— De geneeskunst van de toekomst, en haar bijwerkingen
D. 0. van Nieuwenhuijze

23(8)
TIG-PDFMeridiaan-kleurentherapie
— Invloed van zijde met natuurlijke kleurstoffen op de fotonenemissie van de mens
E.P.A. van Wijk, S. Bosman, C. Tjeerdema, B. Frerich, R. van Wijk

   deel 2
Het regulatiesysteem - Boekbesprekingen

TIG-PDF23(9)
Hans Selye: The Stress of Life

TIG-PDF23(10)
B. Nordenström: Biologlcally Closed Electric Circuits

TIG-PDF23(11)
Herbert Fröhlich FRS, a phycisist ahead of his time

   deel 3
Het regulatiesysteem - Praktijk

23(12)
TIG-PDFDe regulatie van primaire reflexen
— Vitaal en gezond door geïnhibeerde primaire reflexen
M. Mulder

23(13)
TIG-PDFTriggerpoints
— 'de prijs van onwetendheid'
G. Verswijver

23(14)
TIG-PDFVoice Dialogue
— Aandacht voor het innerlijk
L. Perizonius

23(15)
TIG-PDFRegulatieprocessen in socioculturele systemen
C.W. Aakster

 deel 4
Het regulatiesysteem - Bijdragen

23(16)
TIG-PDFDe darm
- centrum voor regulatie van welzijn
R. Abels

23(17)
TIG-PDFDe darm en het immuunsysteem
E. van Klaarwater

23(18)
TIG-PDFDarmproblemen
- afstemming van de grens tussen binnen en buiten
F. Kortekaas

23(19)
TIG-PDFVitamine K2 bij botontkalking en aderverkalking
L K de Munck-Khoe

23(20)
TIG-PDFGeneeskrachtige Paddestoelen
F Russchen

TIG Jaarboek 2008

Thema: Het integratiesysteem van ons lichaam

TIG 24 Ten geleide

deel 1
Het integratiesysteem – Ontwikkelingen in het werkveld

 

TIG 24 Ten geleide
Het Integratiesysteem van ons lichaam

24(1)
Integratie van de geneeskunde vanuit een ecologisch perspectief
R. van Wijk

24(2)
Integratieve Geneeskunde en de moed om te vernieuwen
I. von Rosenstiel, K. Bongers

24(3)
Integratieve Geneeskunde in Nijmegen
R.S.V.M. Severijnen, H. Samwel, G.P.J.M. Gerrits

24(4)
Werkveld in discussie: internationale ontwikkelingen
C.W. Aakster, R. van Wijk

25(5)
Over de integratie van wetenschappelijke begrippen
C.W. Aakster

24(6)
‘Regulier gesubsidieerd geneeskunde onderwijs’ in Nederland
—Heeft CAMonderwijs daarin een wezenlijke plaats?
—Stand van zaken van CAM-onderwijs binnen het ‘reguliere gesubsidieerde onderwijs’
N. Smits


deel 2
Het integratiesysteem - Praktijk
 

24(7)
Pijnbeleving en bewustzijn
M. Steenhuisen

24(8)
Neurofeedback: herstel van het zelfgenezend vermogen in het brein
— Interview met Guusje Roozemond

24(9)
Lichaamsgevoel
—Interview met Hanco Lebbink, Osteopaat


deel 3
Het integratiesysteem - Boekbesprekingen
 

24(10)
J.M. Keppel Hesselink, D.J. Kopsky - Met het oog op de naald:
acupunctuur en de fundamenten van de geneeskunde

24(11)
Valerie V. Hunt - Infinite Mind;
Science of the Human Vibrations of Consciousness

24(12)
William A. Tiller - Science and Human Transformation
(Subtle Energies, Intentionality and Consciousness)

24(13)
James Oshmann - Energy Medicine – The Scientific Basis

24(14)
H. Massey, P. Fraser - The Unturned Stone
a revolution in preventative health care

24(15)
Ervin Laszlo - Science and the Akashic Field
An integral theory of everything

24(16)
Boek Boeket Bloemlezing - TIG-redactie


deel 4
Het integratiesysteem - Achtergronden
 

24(17)
Systeemziekten – nieuwgroei als voorbeeld
C. Rowlatt

24(18)
De vier dimensies van de antroposofische geneeskunde
A. Bos

24(19)
De Vergelijking van Gezondheid
O. van Nieuwenhuijze

24(20)
De code van de natuur – vormen van leven
V. Hill, P. Rowlands

24(21)
Ontmoeting tussen meridiaan en bindweefsel: oost en west in onderzoek
R. van Wijk, E. van Wijk

24(22)
Fotonenemissie en hersengolven gaan bij de mens mogelijk hand in hand
—Op zoek naar de correlatie tussen fluctuaties in fotonenemissie en EEG bij de mens
S. Bosman, R. van Wijk, E.P.A. van Wijk

24(23)
Het informatie-integratiesysteem van ons lichaam
—De rode draad van leven
O. van Nieuwenhuijze

 

 

TIG Jaarboek 2009

Thema: 25 jaar TIG, 25 jaar CAM

TIG 25 Ten geleide: 25 jaar TIG, 25 jaar CAM


deel 1 - CAM
informatie

25(1)
Hoe wetenschappelijk is wetenschap?
R. van Wijk

25(2)
De wens naar informatie over de CAM-behandelmethoden
R. van Wijk

25(3)
Openbare databasesystemen en CAM
R. van Wijk

25(4)
De LIDOS-database – een belangrijk instrument voor CAM-onderzoek
R. van Wijk, O. van Nieuwenhuijze

deel 2 - CAM
hoofdstromen en evidentie

25(5)
Onderzoek in de antroposofsche geneeskunde
G. van der Bie

25(6)
Het klinisch bewijs voor homeopathie: wanneer is het voldoende?
A.L.B. Rutten

25(7)
Orthomanuele geneeskunde
M.B. van Hogezand

25(8)
De wetenschappelijke onderbouwing van natuurgeneeskunde
H. van Waning

25(9)
Neuraaltherapie in 2009
E. van der Bij


deel 3 - CAM
relevantie en gebruik

25(10)
Body-mind integration – Integratie van lichaam en geest
R. Severijnen, H. Samwel, P. Gerrits

25(11)
Fytochemicaliën
F. Wiegant, W. Dijk

25(12)
Voeding en gezondheid
E.H. van Haaften, C.W.E. Schadee

25(13)
Bioresonantie
N. Westerman

25(14)
Meditatie en ontspanning
G.J. Gerritsma


deel 4 - CAM
onderbouwing en voortbouw van CAM

25(15)
Geïntegreerde geneeskunde
K.M. Bongers, I.A. von Rosenstiel

25(16)
Integratie van CAM en complementaire zorg in de gezondheidszorg
M. Busch, A. Visser

25(17)
Wat wordt aan CAM-onderwijs gegeven aan de universiteiten: hier en elders?
P.A. van Dijk, E.M.W. Spee, E. van Rijswijk, W. Gorgels


deel 5 - CAM
onderzoeksmethoden

25(18)
RTC – Verschuivende opvattingen rond de ‘Gouden Standaard’
C.W. Aakster

25(19)
N=1 onderzoek en tijdserie-analyse in complementaire geneeskunde
M. Brands

25(20)
Het N=100 Design
C.W. Aakster

25(21)
De Rode Draad: wat brengt dit lustrum TIG-jaarboek samen?
C.W. Aakster, O. van Nieuwenhuijze

 

TIG Jaarboek 2010/2011
Thema: Naar een geïntegreerde theorie van ziekte en gezondheid

TIG 26 Ten geleide
Naar een geïntegreerde theorie van ziekte en gezondheid

deel 1
Algemeen inleidend

26(1)
Wat is gezondheid – thema van dit jaar

R. van Wijk

26(2)
Concretisering door metafoor en metonymia: over verbeelding, verklaring en ervaring
van ziekte en genezing

S. van der Geest, A. Meulenbroek

deel 2
Ziekteopvattingen

26(3)
Ziekte vanuit het regulier medisch denken: Reumatoïde artritis als voorbeeld
K.M. Bongers, W. Schats, I.A. von Rosenstiel

26(4)
Vitamine B12-deficiëntie als systeemaandoening
N. Westerman

26(5)
Manuele geneeskunde
R. van Wijk

26(6)
Ziekteopvattingen in de natuurgeneeswijze
C.W. Aakster, A.P. Noorden

26(7)
Een brug van homeopathische naar reguliere geneeskunde
R. Stuut

26(8)
Biofysische geneeskunde: de volgende stap in de geneeskunde?
H. Koning

26(9)
Het effect van bioresonantietherapie op de kwaliteit van leven bij patiënten met
verschillende aandoeningen en klachten

G.J. Marseille, T. Schüsler, W. Kramers, M. Schüsler

26(10)
Energiegeneeskunde
G. Godaert, R. van Wijk

26(11)
Ziekte en gezondheid in de antroposofische geneeskunde
C.W. Aakster, R. van Wijk

26(12)
Een paradigmakloof overbruggen om elkaar te begrijpen
J. Schroën

deel 3
Input fundamenteel onderzoek

26(13)
Basis-bioregulatiesysteem – de zoektocht naar een nieuw concept van gezondheid
R. van Wijk, E.P.A. van Wijk

26(14)
De extracellulaire matrix in gezondheid en ziekte
S.M.W. Gijzel, F.A.C. Wiegant

26(15)
Biocoherentie in gezondheid en ziekte: mogelijke betekenis
R. van Wijk, E.P.A. van Wijk

26(16)
De switch bij dissociatieve identiteitsstoornis: betekenis voor het ziekteconcept
R. Melsert, R. van Wijk, E.P.A. van Wijk

26(17)
Salutogenese en elementaire gezondheidszorg
M. Weerts

26(18)
Gezondheid als dynamisch en meetbaar begrip
H. Prins, M. Bakker, M. Huber, F. Wiegant

26(19)
Systeembiologie integreert Chinese en westerse kennis over reumatoïde artritis
H. van Wietmarschen, J. van der Greef

26(20)
Placebo: doen alsof
R. Gaymans

26(21)
Een algemene veranderingstheorie
C.W. Aakster

deel 4
Integratie

26(22)
Een integrale visie op gezondheid en ziekte
C.W. Aakster, R. van Wijk, E.P.A. van Wijk

- - -

Bestel/Abonneer

 

 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]