TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG 18(6)2 N Westerman

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
N Westerman 
   Uit het Rathega-systeem (2)

Het Rathega-systeem is een radisthetisch testsysteem, dat vergelijkbaar is met de VEGA-test en met kinesiologische diagnostiek. Als radisthetisch instrument wordt binnen Rathega gebruik gemaakt van een éénhandsroede, de biotensor. Rathega is ingebed in de biofysische geneeskunde, de radisthetische testmethode wordt gebruikt voor biofysische diagnostiek. Dus voor diagnostiek van het biofysische systeem. In dit tweede artikel uit een serie van drie over het testsysteem, worden de biofysische principes besproken waarop de radisthetische methode berust. Uit het biofysische onderzoek is gebleken dat bio-energie een onvoorstelbaar geringe signaalintensiteit heeft. Zo gering dat het alleen met de meest geavanceerde technologie mogelijk is om bio-energie direct aan te tonen. Eveneens uit het biofysische onderzoek is gebleken dat biologische systemen een gevoeligheid bezitten voor elektromagnetische trillingen die diverse malen miljardvoudig groter is dan de meest geavanceerde technische systemen. Biologische systemen beschikken daarmee, in tegenstelling tot technische systemen, wel over de gevoeligheid om bio-energie te detecteren. Radisthesie is op dit vermogen gebaseerd.

Summary
N Westerman   The Rathega System (2)

The Rathega-system is a radiestetic test system, comparable with the VEGA-system and the diagnostic methods based on kinesiology. As radiestetic instrument Rathega uses the biotensor, a one-hand rod, consisting out of a handgrip and an antenna. Rathega is embedded in the biophysical medicine. The radiestetic test method is used for the diagnosis of the biophysical system. In this second paper of a series of three on the test system, the biophysical principles are discussed on which radiestetic medicine is based. Biophysical research has made clear that bio-energy has extremely low signal amplitude. So weak that it is possible to detect bio-energy only by the most advanced technology to detect bio-energy. Biophysical research also gives evidence that biological systems have a sensibility for electromagnetic vibrations that is several times milliard fold higher than the most advanced technological systems. Contrary to technological systems, biological systems do posses the sensitivity for easy detection of bio-energy. It is this ability upon which radiestetic diagnosis is based.

Key-words
Rathega, Radiestetic, Medical radiestetic, Biotensor, Biophysical medicine

De Auteur
N Westerman

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]