TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG 18(5) Ten Geleide

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

TIG 18-5 TEN GELEIDE

Dit nummer van TIG biedt inzicht in een hier weinig bekende methode in de acupunctuur, het resultaat van jarenlange ervaring met de biotensor, ontwikkelingen in de neuro-feedback, en de resultaten van een onderzoek naar ademtherapie. En het vervolg van het verhaal over onderzoek naar Homeopathie zoals dat hier te lande al sinds jaren werd ontwikkeld.

M. Meerburg presenteert een visie vanuit de acupunctuur, waarbij de behandeling van lichaamspolariteit centraal staat. Het is de sinds 30 jaar geleden in Denemarken door Hugo Nielsen ontwikkelde methode die een andere aanpak biedt voor ondermeer de behandeling van kanker. Enkele praktijkvoorbeelden illustreren het gebruik van deze methode.

N. Westerman beschrijft vanuit zijn jarenlange ervaring met het systeem van de Radiesthesie hoe de biotensor in zijn medische praktijk haar nut heeft bewezen. Elektromagnetische aspecten van de lichaamsfysiologie worden in verband gebracht met de biofysische regulatieprocessen. In dit eerste van drie delen wordt de biotensor beschreven, en het door hem ontwikkelde Rathega systeem.

Mevrouw I. van Dixhoorn gaat in op een voorbeeld van het gebruik in de praktijk van de ademhalingstrainingsopleiding van Jan van Dixhoorn. Het artikel beschrijft het resultaat van een onderzoek onder mensen die de training doorliepen, en hoe zij het sindsdien toepassen en/of integreren in hun eigen praktijk. Voorbeelden van deze ademhalingsmethode worden hier ook bij gegeven.

O. van Nieuwenhuijze bespreekt ontwikkelingen in de Neurofeedback. Het gaat hierbij om een concept in ontwikkeling dat met name interessant lijkt voor klachten, zoals verslaving, dyslexie, autisme, en ADHD. De achterliggende gedachtegang bij Neurofeedback, de aanknopingspunten met hersenonderzoek, en de wijze van behandelen worden beschreven. Deze methode vraagt in elk geval om een kritische beschouwing.

De luchtige bijdrage is weer van de hand van M.Dicke. "Op zoek naar het werkingsmechanisme van de homeopathie" geeft een kijkje in de wereld achter de onderzoeksresultaten Bijna altijd wordt van het wetenschappelijk onderzoek en haar resultaten kennis genomen middels een wetenschappelijke publicatie in een tijdschrift. Hoe deze resultaten worden bereikt en hoe de organisatie van het onderzoek plaats vindt wordt vaak nooit bekend. Dicke geeft een verslag van zijn, leerzame, ervaringen in de homeopathische onderzoekskeuken in een viertal korte etappen. Dit nummer bevat de eerste bijdrage.

De boekbespreking wordt verzorgt door Fred Neelisen, en gaat in op het werk van Dietrich Volkmer, van wie onlangs een nieuw boek is verschenen over pijnbehandeling in de biologische tandartsgeneeskunde. Het boek geeft hiertoe voorbeelden van gebruik van homeopathie en acupunctuur; en de biotensor (die in het artikel van Westerman uitgebreid wordt beschreven).
De vaste rubrieken sluiten het nummer af. Zoals gewoonlijk een boeiend overzicht van belangwekkende gebeurtenissen en publicaties die zijn verschenen op internet of in de wetenschappelijke literatuur.


R. van Wijk, hoofdredacteur

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]