TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG 18(5)4  O van Nieuwenhuijze

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
O van Nieuwenhuijze     Elektrische signaalmeting van Hersenfuncties
(1) De ontwikkeling van de Elektrofysiologie

Levende wezens zijn gebaseerd op elektro-magnetische velden; op dezelfde manier als fysieke stof die is opgebouwd uit chemische moleculaire processen gebaseerd op atomaire elektromagnetische uitwisselingen. Er bestaat al sinds lange tijden onderzoek op dit gebied; maar in de geneeskunde is hiervan nog maar weinig terug te vinden. In dit eerste van twee artikelen wordt de geschiedenis en bevindin-gen van de elektro-psycho-fysiologie ver-kend; in een vervolgartikel wordt ingegaan op een specifieke toepassing ervan, de Neurofeedback.

Summary
O van Nieuwenhuijze     EEG monitoring
(1) Electro-Physiology

Living organisms are based on electromagnetic fields; just as all physical matter is composed of chemical processes based on electromagnetic interactions. Long-standing research has pointed out how extensively our body and behaviour is determined by these electromagnetic fields; yet medicine still lags in applying these insights. This, first of two papers, explores the upcoming and ongoing emergence of electro-psycho-physiology. A sequel paper will describe one of the examples of application of this approach, in the form of Neurofeedback.

Key Words
Electromagnetism Living Organisms Electro-psycho-physiology Research literature Medical implications

De Auteur
Otto van Nieuwenhuijze is onafhankelijk onderzoeker en adviseur op het gebied van de integratie van geneeswijzen, onderzoek, onderwijs, en persoonlijke beleving.
Adres: Gerard Doustraat 17-11 Amsterdam;
otto @ tigweb . nl
 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]