TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG 18(5)3  l van Dixhoorn-Verhoeven

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
I Van Dixhoorn-Verhoeven     Adem- en Ontspanningsinstructie

In de methode Van Dixhoorn zijn adem- en ontspanningsoefeningen ontwikkeld tot een complete, multimodale therapievorm waar-voor inmiddels een driejarige opleiding bestaat. In dit eerste onderzoek werd in 1997 bekeken welke toepassingen gevonden wer-den door personen die tenminste een jaar van de opleiding gedaan hebben. Alle deelnemers aan het onderzoek gebruikte de therapie als een op zichzelf staande methode, maar ook als onderdeel van hun normale werk. De beroepen waren heel divers en liepen uiteen van somatische en psychosociale hulpverleners tot docenten yoga en uitvoerende kunst. Belangrijkste toepassing was individuele therapie. Daarnaast werd het in groepstherapie met name in de revalidatie en psychiatrie en in cursusvorm aangeboden. De indicaties waren heel breed: klachten van het bewegings-apparaat, adem- en stemproblemen, begeleiding bij organische aandoeningen (hart, longen, CVA), psychische problematiek, pijn- en stressklachten. Er bleek een grote behoefte aan na- en bijscholing om zich de methode eigen te maken. Geconcludeerd werd dat op het moment van onderzoek de adem- ont-spanningstherapie weliswaar als complete methode toegepast werd maar de voorwaarden voor erkenning daarvan nog onvoldoende waren gerealiseerd.

Summary
I Van Dixhoorn-Verhoeven      Breathing Training: evaluating its application in practice.

Van Dixhoorn has developed breathing and relaxation instructions into a complete and multi-modal therapy, which requires a professional education. In this pilot study students who had finished at least one year of education were approached in 1997 to specify the benefits they had found for this method. It appeared that all respondents found it useful as an independent method as well as a component of their usual work. The diversity of the professions was wide, ranging from somatic and psychosocial therapists to teachers of yoga and performing arts. The main application was individual therapy, but group therapy, particularly in rehabilitation and psychiatry, and group courses were offered as well. The indications had a wide range: musculoskele-tal problems, breath and voice trouble, helping patients with organic disorder (heart, lung, hemiplegia), psychological problems, pain and stress disorders. Most respondents indicated a need for further education in order to master the method fully. It was concluded that at the time of study breathing and relaxation therapy, Van Dixhoorn method, was applied as an independent treatment, but that the conditions for recognition were still insufficient.

Key words
Relaxation therapy, Breathing therapy, Van Dixhoorn Method, Indications, Education

De Auteur
Irmgard van Dixhoorn- Verhoeven is doctoraal student psychologic van de KUN, verbonden aan het Centrum voor Adem- en Ontspannings-therapie en bestuurslid A&O Stichting te Amersfoort.
Adres: E van Blankenheymstraat 10, 3817 AG AmersfoorU E-mail: dix-hoorn@euronet.nl; Homepage: www.euro-net.nl/users/dixhoorn
 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]