TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG 18(5)2 N Westerman

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
N Westerman     Uit het Rathega Systeem
(1) Inleiding in de RadiŽsthetische Diagnostiek

Het Rathega-systeem is een radiesthetisch testsysteem, dat vergelijkbaar is met de VEGA-test en met kinesiologische dia-gnostiek. Als radiesthetisch instrument wordt binnen Rathega gebruik gemaakt van een eenhandsroede, de biotensor. Rathega is inge-bed in de biofysische geneeskunde. Dat is de geneeskunde die als basisconcepten heeft dat het organisme een biofysisch (elektromagne-tisch) regulatiesysteem heeft dat in hierarchic is bovengesteld aan het humorale en neuro-nale regulatieniveau; dat ziekte in principe op biofysisch regulatieniveau haar oorsprong heeft; waarbij de behandeling zich richt op het biofysische regulatieniveau. Binnen Rathega wordt de radiesthetische testmetho-de gebruikt voor de diagnostiek van het biofysische systeem. Dit is het eerste van een serie van drie artikelen over het testsysteem. Het bevat een inleiding in de radiesthesie en een eerste kennismaking met de vier testme-thoden die binnen het systeem worden gebruikt.

Summary
N Westerman     The Rathega-system (1)
Diagnostics

The Rathega-system is a radiestetic test system, comparable with the VEGA-system and diagnostic methods based on kinesiology. As radiestetic (dowsing) instrument Rathega uses the biotensor, a one-handed rod, consisting of a handgrip and an antenna. Rathega is part of biophysical medicine, which operates on the basis that organisms possess a biophysical (electromagnetic) regulation system which is hierarchically superior to the level of humeral and neuronal regulation. In its approach, disease basically originates on a biophysical level; and its treatment is primarily directed at the level of biophysical regulation. Rathega uses the radiestetic test method for the diagnosis of the biophysical system. This is the first of a series of three papers about the test system. It contains the introduction to the radiestetic diagnosis and an overview of the four test methods which are used in the system.

Keywords
Rathega Radiestetic Medical radiestetic Biotensor Biophysical medicine

De Auteur

N. Westerman is, na 20 jaar huisarts te zijn geweest met een consultatieve praktijk voor acupunctuur, elektroacupunctuur en bioreso-nantietherapie, sinds 1998 uitsluitend con-sultatief werkzaam. Hij heeft vooral gepubli-ceerd over de natuurwetenschappelijke basis van de niet-reguliere geneeskunde. Sinds 1992 heeft hij het Rathega-systeem ontwik-keld. Correspondentieadres: N. Westerman, Singel 197, 3311 KR Dordrecht, e-mail: rathega@wanadoo.nl
 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]