TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG 18(4)4 C Monsanto

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
C Monsanto     De ayurveda van geest en lichaam
(2) zelfbekrachtiging door zelfverwerkelijking

Sattva Ayurveda ondersteunt het individu bij het krijgen van inzicht in zichzelf, door het naar boven halen van de herinnering van zijn individuele leven wordt hij/zij tevens onder-steund bij het activeren van de eigen terug-koppelingsmechanismen die door afhanke-lijkheid inactief zijn geworden. Door dit te doen krijgt het individu inzicht in het onjuiste handelen van de geest en ook hoe in de tijd de eigen zintuigen verkeerd zijn gebruikt. Dit maakt dat een persoon meer bewust en alert wordt maar ook situaties her-kent en problemen oplost vanuit een geheel nieuwe levensbeschouwing.

Summary
C Monsanto     Ayurveda of Mind and Body
Part 2 Selfrealisation by selfawareness

By helping the individual to gain self-knowledge, by helping to discover the memory of his individual life, he is supported to activate his innate feedback mechanisms which have been deactivated because of dependence of the external environment. By doing this the individual gains insight into the wrongful actions of the mind but also into the wrongful use of the senses, during the course of time. This makes a person more conscious and alert but also makes him recognise situations and resolve problems, starting from a whole new perception of life.

Key Words
Sattva Ayurveda Diagnose, Self-care, Self-responsibility

De Auteur
Chandrasekhar Monsanto is voorzitter van de Foundation for Indian Systems of Medicine. Hij is gespecialiseerd in de "Ayurveda Geest-Lichaam Geneeskunde" (Sattva Ayurveda). Hij is docent, onderzoeker en auteur. Adres: Gerard Doustraat 17-", 1072 VJ Amsterdam h ttp ://www. samkhya .ayurveda.org

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]