TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG 18(4)1 C Aakster

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
C Aakster    
Naar een nieuwe gezondheidszorg

Bijgaand artikel neemt de Nederlandse gezondheidszorg in zijn totaliteit op de korrel. Gesteld wordt dat de huidige gezondheidszorg in Nederland lijdt aan drie euvels: het is van alles te weinig, het is niet afgestemd op de werkelijke behoeften van de patiŽnt, en het ontbreekt aan sturing. Voorgesteld wordt om gebruik te maken van het principe van zelfregulatie om een nieuw evenwicht te bewerkstellingen. Het complex van non-maatregelen dat wordt voorgesteld, omvat: het per bepaalde datum (l oktober 2002?) opheffen van alle regels in de zorg (met gelijktijdige instelling van een kleine landelijke regie commissie die excessen afstraft), het door een stelsel van incentives belonen van kwaliteit en effectiviteit, en het ontmoedigen van slechte of overbodige zorg, het geheel vrijlaten van nieuwe initiatieven en (evalueerbare) experimenten, het met kracht bevorderen van preventie op l rend, collectief en individueel niveau, het geheel vrijlaten van de entree- en circuitkeu-ze aan de patiŽnt, het bevorderen van een persoonlijke, integrale en continue huisartsenzorg voor een beperkt aantal ingeschreven patiŽnten (bijv. 1200), het invoeren van een verplichte verzekering met twee varianten: een basispakket voor standaardprijs, aangevuld met een veelheid van variabele zorgpa-ketten voor een meerprijs, het bevorderen van het PersoorisGebonden Budget in de thuiszorg en Van de "betaalde"vrijwilliger, en het op alle beslissingsniveaus meer inschakelen van de gebruiker. Verwacht wordt dat dit geheel van non-maatregelen zal leiden tot een significante verschuiving van de huidige dure en overbelaste tweedelijns zorg naar een minder dure en meer effectieve preventieve en eerstelijns zorg.

Summary
C Aakster     Towards a new system of health care

The Dutch health care system is being diagnosed as an inefficient and sub-effective system that no longer complies with societal needs. The article represents a search for basic mechanisms that could be used to recreate a health care system that is more responsive to the needs and demands of patients, and less expensive for society. The principal aim is to de-regulate the system, to make it more open for innovation and experimentation, to define boundaries more loosely, to award high cost-benefit initiatives and to discourage ineffective or superfluous ones. Patients should be free to choose their own portals and circuits to the care they need, prevention should receive prime attention on all levels, the general practitioner should once again focus on personal, integrative and continuous care for a limited patient-population, the salaried "volunteer" should support the professional in home care, the insurance system should at the lowest level cover essential provisions for a standard price, and for the remaining offer varied packages of optional health services. And last but not least: starting for example at the first of October 2002, all rules within the health system should be abolished, while at the same moment a small national regulative board should be appointed that corrects unacceptable deviations from normal practice (financially, qualitatively or ethically). The expectation is that the net effect of this complex of non-measures will lead to a significant change of emphasis from high-tech expensive specialised care to a low budget preventive and more effective general home care.

Key words
health care system, health care innovation, health care regulation, system change

De Auteur
Dr C.W, Aakster is medisch socioloog, onderzoeker/adviseur in gezondheids- en welzijnszorg.
Adres: Sambrestraat 34, 9406 PC Assen, Tel 0592-398.488 Fax 0592-398.901, Mobiel 0651-507.487 (Prive 0592-398.318)
E-mail: cor.aakster@geneeswijzen.net
 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]