TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG 18(3)5 F.J.M. Neelissen

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
FJM Neelissen     De amalgaam discussie: Duidelijke argumenten

Amalgaam wordt nog steeds door veel tand-artsen gebruikt, omdat het minder werk vergt per patient, en ze dus meer klanten kunnen behandelen. Veel patienten willen geen amal-gaamvullingen meer: het is meer en meer bekend dat het kwik erin het lichaam vergif-tigen. The Australian Society for Oral Medicine and Toxicology heeft een referentie-lijst geautoriseerd waarin wetenschappelijke literatuur, en bewijzen, staan voor de gezond-heidsrisico's van amalgaamvullingen. Het artikel geeft een lijst van 47 punten argumenten voor tandartsen om geen amalgaamvullingen te gebruiken.

Summary
FJM Neelissen     47 points against the use of amalgam fillings in dentistry

Many dentists still use amalgam; mainly because it requires less work and allows them to treat more patients. Many of their clients however no longer want amalgam fillings: the mercury it contains is a known toxin. The Australian Society for Oral Medicine and Toxicology has authorised a list of scientific publications proving the health hazards of mercury and amalgam fillings. The article presents 47 arguments why dentists better stop using amalgam.

Key words
Amalgam Discussion Toxity Arguments
 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]