TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG 18(3)4 C Monsanto

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
C Monsanto     De Ayurveda van lichaam en geest
(1) De integrale visie van de Ayurveda

Leef volgens je eigen aangeboren natuur anders associeer jij je met het lijden; door een afwijkend gedrag manifesteren zich nega-tieve uiterlijk waarneembare kenmerken. De afwijking welke men waarneemt op een geestelijk niveau wordt "het onjuiste handelen van de geest" genoemd. Het ongezonde handelen van het lichaam dat hieruit volgt is een manifestatie daarvan. De afwijking (onbalans) in gedrag manifesteert zich op fysiek niveau in de vorm van ongemak en later in de vorm van ziekte.

Summary
C Monsanto     Ayurveda of Mind and Body
(1) an integral perception of Ayurveda

Live according to your inborn nature otherwise you will be prone to associate with suffering; negative external characteristics manifest as a result of a deviation in behaviour. The deviation which one observes on a mental level is called an "error committed by mind", As a result, the unwholesome actions committed by the physical body manifest. The deviation (imbalance) which manifests in one's behaviour also manifests on a physical el. At first as discomfort; later on as disease.

Key Words
Ayurveda, Sattva, Constitution, Spirit, Body, System Dynamics
 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]