TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG 18(2)1 van Gils

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
JG van Gils    De invloed van elektromagnetische straling op de mens

Onderzoeksresultaten van de laatste 30 jaar laten een consistente wetenschappelijk gefundeerde relatie zien tussen blootstelling aan elektromagnetische straling (EMF) en biologische effecten. Binnen de huidige context van economische belangen is het moeilijk om een juiste en betrouwbare inschatting te kunnen maken van de werkelijke gezondheidsrisico's (en onomkeerbare schade) van EME Er is echter meer dan genoeg aanleiding om voor iedereen hetzelfde voorzorgsprincipe toe te passen; zoals in Engeland voor kinderen al het geval is, en de blootstelling aan EMF te beperken.. De vele bekende effecten kan men in twee categorieŽn samenvatten:

  • Effecten die het lichaam in een actieve toestand van alertheid brengen. Voorbeelden hiervan zijn: verhoging van de reactiesnelheid, vermindering van de alfa golven in het EEG, verlaging van de melatonine productie, vermindering van de lagere frequenties van het hartritme, toename van stresshormonen en calciumuitstroming uit de cellen,
  • 2.Effecten die de genetische en immunolo-gische basis van het lichaam aantasten. Voorbeelden hiervan zijn: DNA breuken en chromosomenbeschadiging, verzwakking van het immuunsysteem, afname van de vruchtbaarheid, initiŽrend en bevorderend effect op tumoren en kanker ontwikkeling, verhoging van de NO concentraties, verlaging van bloed hersenbarriŤre.

Summary
J van Gils    The effect of EMF on humans

Research results of the last 30 years show a consistent, scientifically proven, relationship between the exposure to electromagnetic fields (EMF) and biological effects. The pre-vailing framework of economie interests makes it very difficult to establish precise and reliable estimates of the actual extent of irreversible health risks, according to recent established views. There is however more than enough scientific evidence to be cauti-ous, and apply general safety regulations for the exposure to EMF radiation in the same way this is already done in England for chil-dren. The many known effects can be summarised into two categories

  • Effects that bring the body in a state of hyper arousal. (Examples hereof are the increase in reaction rate, decrease of the alpha waves in the EEG, decrease of melatonine production, decrease of the lower heart rhythm fre-quencies, increase of stress-hormone levels and calcium efflux from cells).
  • Effects that case systemic depression, with deterioration of the genetic and immunologie basis of the body. (Examples hereof are: DNA-strand breaks and chromosome damage, weakening of the immune system, decrease of fertility, initiating and progressive effects on tumour and cancer deve-lopment, increase of the NO-concentrations and decreased functioning of the blood-brain-barrier.)

Key words
electromagnetic mobile phone frequency biohazard

de Auteur
JG van Gils,
jvangils@zonnet.nl

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]