TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG 18(1) Ten Geleide

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

TIG 18-1 TEN GELEIDE

Het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde gaat nu Jaargang 18 in. Het bestuur van het tijdschrift heeft het initiatief genomen het uiterlijk van het tijdschrift aan te passen aan deze leeftijd. Dat geldt zowel voor omslag als binnenwerk van het tijdschrift. Wat de inhoud betreft blijft de rad actie op haar beurt streven naar artikelen die een beeld geven van de ontwikkelingen op het gebied van de integratie van de geneeswijzen en de ontwikkelingen die binnen de uiteenlopende benaderingswijzen plaats hebben.

De voortgaande professionalisering behoort ongetwijfeld tot de belangwekkende ontwikkelingen binnen de alternatieve en complementaire geneeswijzen. Een speciaal aspect hiervan is de wijze waarop de alternatieve behandelaars met hun patiŽntengegevens omgaan.  Vanuit die vraag is het computer programma MEDIRIS ontwikkeld. De auteurs C.W. Aakster en M. van der Laan rapporteren over dit nieuwe en uitgebreide programma waarin de procesmatige voortgang van de behandeling wordt vastgelegd. Het programma is geschikt voor een scala van behandelwijzen. Daarmee komt een elektronisch medisch dossier beschikbaar dat een brede uitstraling kan hebben. Met name voor het bevorderen van de integratie van de behandelmethoden lijkt het van groot belang.

E.Vis-Renia bespreekt in dit nummer de plant Echinacea. Het artikel bestaat uit twee delen. De plant wordt in grote aantallen gekweekt voor medicinale toepassing. Vooral de weerstandsverhogende werking van deze plant heeft vaak grote aandacht getrokken. In het eerste deel gaat Vis-Renia in op de herkomst van de verschillende Echinacea soorten en op het traditionele gebruik van de verschillende delen van de plant voor verschillende toepassingen. In dit deel geeft zij verder een omvangrijk overzicht van de belangrijkste werkzame bestanddelen. Het tweede deel verschijnt in het volgende nummer. Daarin beschrijft zij het werkingsmechanisme, de farmacologische eigenschappen en wetenschappelijke onderzoek naar therapeutische effecten.

Het artikel op het gebied van de homeopathie richt zich op enkele recent gepubliceerde onderzoeken. R. van Wijk geeft een beschouwing van zowel een ontwikkeling op het gebied van klinisch onderzoek als op een ontwikkeling binnen het fundamentele onderzoek. Het belichte klinische onderzoek heeft te maken met de methodologische kwaliteit van een klinische effect studie. Met name in hoeverre voor het vaststellen van de methodologische kwaliteit een standaard geldt. Ten aanzien van recent fundamenteel onderzoek wordt gewezen op twee modelsystemen waarmee een effect van hoge potenties wordt geclaimd. In het artikel wordt gewezen op gebreken die kunnen optreden in de beoordeling van de methodologische kwaliteit van klinische studies als kennis uit fundamenteel onderzoek niet wordt betrokken bij het opstellen van criteria voor het beoordelen van de opzet van klinische studies.

P.G.J.Ganzevles geeft een interessante beschrijving van de toepassing van magneetvelden voor therapeutische doeleinden. Het belang van magnetisme voor het leven was eerder onderwerp van een artikel in dit tijdschrift (TIG 17-4). In de bijdrage van Ganzevles wordt de aandacht gericht op de invloed van pulserende elektromagnetische velden bij patiŽnten die lijden aan Chronisch Toxische Encephalopathie. De gegevens van de studie wijzen op een therapeutische werkzaamheid die zeer zeker verder onderzoek waard is.

In een Orthica Symposium dat eind vorig jaar werd gehouden kwam het immuunsysteem uitgebreid aan bod. In een samenvatting hiervan wordt de veelheid van verwante gebieden gepresenteerd, waarin de samenhang tussen ondermeer stress, voeding, darmaantasting, immuunreacties en het constateren van de verstoringen via laboratoriumtests of elektro-acupunctuur.

Geweldige Geneeskunde is een boek van A. Albonico. C. W Kramer geeft een uitgebreide bespreking van dit werk dat het geweld illustreert in de geneeskunde aan de hand van verschillende actuele thema's.
Tenslotte wordt veel nieuwe informatie gegeven in de vaste rubrieken van het tijdschrift.

R. van Wijk, hoofdredacteur
 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]