TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG20(4)7 In Memoriam O Bergsmann

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

IN MEMORIAM OTTO BERGSMANN

Op 5 juli 2004 overleed op 82-jarige leeftijd universiteitsdocent Dr. Otto Bergsmann Primarius I.R., pionier voor moderne regulatie-geneeskunde en Ganzheits-geneeskunde.
Zijn leven wijdde hij geheel aan zijn arts-zijn, de wetenschap, en aan zijn gezin en intieme vrienden.

Hieronder een overzicht van zijn leven en werk.
Op 28 oktober 1922 werd Otto Bergsmann geboren te Linz.
Zijn studie geneeskunde doorliep hij vanaf 1943 in Wenen, alwaar hij in 1948 promoveerde.
In de jaren daarna ontwikkelde Bergsmann zich verder tot algemeen arts en vervolgens tot longspecialist.
In 1957 werd hij hoofd van het sanatorium en de longkliniek Gröbming.
In 1958 benoemd tot Primarius.
In 1970 benoemd tot docent voor interne geneeskunde aan de universiteit te Wenen.
In 1978 werd hij hoofd van het revalidatiecentrum voor ziekten van het bewegingssysteem te Gröbming.
In 1984 werd hij weliswaar gepensioneerd, doch hij bleef wetenschap beoefenen, en hij bleef lesgeven aan artsen die wetenschappelijk en klinisch de complementaire – alternatieve – regulatiemethoden naast hun reguliere medische praktijk wilden toepassen.
Samen met zijn echtgenote, dr. Roswitha Bergsmann, schreef hij zijn laatste boeken, die heden nog onmisbaar zijn voor hen die studeren op bovengenoemd terrein. In deze literatuur wordt zijn pionierswerk bij uitstek weergegeven.
In 1987 tenslotte, richtte hij samen met prof. dr. dr. A. Stacher, gepensioneerd internist, haematoloog en minister van volksgezondheid, de Wiener International Akademie für Ganzheitsmedizin op. Een geweldige prestatie, want heden ten dage is deze Akademie leidinggevend bij de oprichting van een wereld CAM-netwerk.

Het is onmogelijk om alle interessegebieden en alle publicaties van dr. Bergsmann op deze plaats te vermelden. Toch wil ik hier enkele van deze interessegebieden noemen, vooral een aantal geheel nieuwe onderzoeksgebieden aan welke hij mede vorm en inhoud gegeven heeft:
regulatiefysiologie en regulatiepathologie – klinisch, thermisch, elektrisch
ontwikkeling van bio-elektrische diagnosesystemen, zoals de Decoder en de BFD
magneetvelden en lasers: hun biologische werking en de toepassing ervan
fenomenen als: haard, haardgebeuren, stoorveld
chronische belastingen – intramoleculair, moleculair en supramoleculair interacterend – en de individuele syndromen hiermee samenhangend.
neuraaltherapie, acupunctuur, manuele therapie en hun fundamentele werkingprincipes
de subtiele palpatietechnieken voor de diagnose en therapeutische controle van de neuraaltherapie en andere regulatieve methoden.

Dr. Otto Bergsmann, de grote pionier voor moderne regulatie-geneeskunde en Ganzheits-geneeskunde, is van onschatbare waarde geweest: voor mij persoonlijk, voor de internationale en nationale neuraaltherapie- verenigingen, voor de DAH (Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Herd- und Regulationsmedizin, die in 1950 werd opgericht en die het werk van Pischinger c.s. naar buiten droeg), voor oprichting en ontwikkeling van ons Nederlandse Basis- Bio-Regulatie-Systeem (BBRS: Van Wijk, Lamers, Linnemans, 1984), en ook voor de oprichting van ons TIG, nu 20 jaar geleden.

Het is steeds dr. Bergsmanns wens geweest, om de belangrijkste alternatief-complementaire en reguliere research-groepen en alternatieve artsengroepen bij elkaar te brengen.
Zijn standpunt was, dat al deze groepen de historische ontwikkeling en de eerste grondslagen van de moderne regulatiegeneeskunde grondig zouden leren. Hij verheugde zich overigens zeer over de nieuwe ontwikkelingen in de regulatie-research, die in verschillende groepen, met name na 1987, naar voren kwamen. Hij was mijn promotor voor mijn biofysisch concept van het BBRS, beschreven in het boek
Das Phaenomen Leben (1992). En decennia lang was hij mijn collega en vriend.

Dankbaar voor zijn persoon en werk zijn wij, als TIG, als NVNR en als gehele AAG, tezamen met DAH, Gesellschaft für Matrixresearch, BIT/ABB, BNZ, GKO en Wiener Akademie für Ganzheitsmedizin, eigenlijk al twintig jaar actieve medewerkers om deze wens van dr. Otto Bergsmann zoals boven genoemd, te verwezenlijken.

Harry Lamers Bestuurslid Stichting Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde
 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]