TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG20(3)3 C.W. Kramers

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
C.W. Kramers    Clinical Outcomes Studies voor CAM

Opzet en verslaglegging Onderzoek zonder controlegroepen of outcomes research biedt een goede mogelijkheid voor het toetsen van de werkzaamheid van CAM-behandelingen. De gebruikelijke gecontroleerde studies (RCTs) komen, onder meer vanwege een aantal ethische en praktische bezwaren, op dit moment minder in aanmerking. In deze bijdrage wordt ingegaan op de methodologie van een ongecontroleerde Clinical Outcomes Study. Opzet en rapportage worden toegelicht vanuit de positie van de onderzoeker-auteur die aan het eind van het onderzoek verslag moet doen van de resultaten. Stapsgewijs wordt het opzetten van het onderzoek en de verslaglegging doorgenomen.

Summary
C.W. Kramers    Clinical Outcomes Studies for CAM

Aspects of planning and reporting Outcomes research can have a pivotal role in CAMresearch; this approach does not require the use of control groups. In contrast to randomized clinical trials outcomes research has little methodological, ethical and practical limitations. Aspects of planning and reporting will be reviewed. Organising the research and publishing the results is presented step by step.

Key words
CAM ■ clinical trial methodology ■ outcomes research ■ reporting of trial results

Auteur
Dr Willem Kramers is arts-epidemioloog en was verbonden aan de universiteiten van Utrecht, Heidelberg (D) en Witten/Herdecke (D). Thans vervult hij de functie van professor voor Health Sciences aan het Dutch University College te Deventer, met als aandachtsveld CAM-therapies research and education.

adres
Herenlaan 38, 3701 AV Zeist, t +31 (0)30 692 22 67, f +31 (0)30 692 22 67
e c.w.kramers @ tele2.nl
 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]