TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG20(3)2 J.H. van Meer en S.B.A. Halkes

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
J.H. van Meer en S.B.A. Halkes    Fytotherapeutica; ervaring met complexiteit

Planten zijn complexe structuren: alle stoffen die erin voorkomen zijn onderdeel van een gentegreerd processysteem. Deze stoffen zijn afhankelijk van de ontwikkelingsfasen van de plant en zijn via hun metabolieten met andere procesketens in de plant verbonden.
Door die samenhang hebben de geneeskrachtige kruiden vaak een andere werking dan de zogeheten werkzame stoffen die uit dezelfde planten zijn gextraheerd. Het komt voor dat het kruid zelf in veel lagere dosering kan worden gebruikt dan het extract. Praktijkervaring is hierin een belangrijke basis voor het geven van doseringsadvies, zoals dat ondermeer door de Commissie Toetsing Fytotherapeutica wordt geboden.

Summary
J.H. van Meer en S.B.A. Halkes    Fytotherapeutics; experience and complexity

Plants are complex structures: all plant substances form part of a complex integrated physiology. Substances found in the plant depend on its phase of development. Via their metabolites they are interlinked with other process cycles in the plant.
Due to this complex interconnectedness, herbal remedies can have different effects than extracts of the effective ingredients made from the same plants. It is not uncommon that herbal remedies can be used in much lower dosage than the extracts. Experience is a decisive basis for dosage recommendation, as offered e.g. by the Commissie Toetsing Fytotherapeutica in the Netherlands.

Key words
phytotherapy ■ herbal remedies ■ metabolite complexes ■ dosage recommendations ■ pharmacotherapy

Auteurs
Drs J.H. (Johan) van Meer is als universitair docent op het gebied van de farmacognosie en fytotherapie verbonden aan de faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.
e j.h.vanmeer @ pharm.uu.nl

Dr S.B.A. (Bart) Halkes is werkzaam bij PhytoGeniX, een aan de Universiteit Utrecht gelieerd bedrijf dat zich richt op het wetenschappelijk onderzoek aan bestaande fytotherapeutica en de ontwikkeling van nieuwe plantaardige geneesmiddelen. Beiden zijn daarnaast lid van de Commissie Toetsing Fytotherapeutica.
e S.B.A.Halkes @ pharm.uu.nl
 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]