TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG20(3)1 R Reis

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
R Reis    Gezondheid, ziekte, genezen: een antropologisch perspectief

Geneeswijzen nemen verschillende posities in in de samenleving en in hun samenspel met de te genezen personen. Aan de hand van een casus in Afrika laat de auteur zien hoe verschillende diagnosen, vanuit verschillende geneeswijzen, ingaan op verschillende relaties tussen de persoon en de omgeving. Personalistische geneeswijzen leggen daarin nadruk op de invloed van andere personen, naturalistische geneeswijzen op de rol van middelen. Uiteindelijk gaat het erom hoe de persoon intern omgaat met deze invloeden. Datzelfde geldt voor de omgang met arts, omgeving, aangeboden diagnose, en de keuze uit geneeswijzen. De auteur biedt een antropologisch perspectief dat de rol van een geneeskundige interventie vanuit een meer integraal perspectief helpt bezien.

Summary
R Reis    Health, disease and healing: an anthropological
perspective

Different forms of health care take a different place in society, and with respect to a person. The author shows how different forms of healing use different diagnoses, offering different perspectives on the relationship between the person and the environment. Personalistic models accentuate the role of other people, naturalistic models accentuate the role of substances. Ultimately it all depends on how the person involved deals with these influences. The same holds for the effect of the healer, diagnosis, and choice of health care. Using a case study from Africa, the author offers an anthropological perspective on healing and the role of medical intervention in the context of the social system. This leads to a more encompassing view on the roleof healing.

Key words
medicine ■ anthropology ■ ethno-medicine ■ cultural comparison ■ treatment and involvement

Auteur
R. Reis is antropologe, met ervaring in onderzoek naar epilepsie in Afrika.
Dit artikel berust op een college van de auteur over ziekte en cultuur in onderwijscycli aan de Universiteit van Amsterdam. De ziektegeschiedenis van Winnie is ook te vinden in Reis, 1996a, waar het de aanzet vormde voor een beschrijving van in Swaziland gangbare denkbeelden over ziekte.
Zie voor een meer uitgebreide beschrijving van Swazi-verklaringsmodellen: Reis, 1996a, hoofdstuk 5, en voor veranderingen in die modellen: Reis, 2002.

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]