TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG20(2) Ten Geleide

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

TIG 20-1 Ten Geleide

Het tweede nummer in dit lustrumjaar van TIG presenteert een aantal artikelen die ingaan op de achtergronden in de integratie van geneeswijzen.
De principes van elektromagnetisme laten de verbondenheid tussen diverse geneeswijzen beter zien dan in de wijzen waarop de interacties met clinten plaatsvinden. Voor velen is dat misschien onverwacht.
Net zo verrassend kan het zijn dat in de praktijk computer-metingen het verschil tussen gezondheid en ziekte direct kunnen laten zien.

Het eerste artikel van N. Westerman beschrijft de principes en instrumenten die worden gebruikt in bioresonantie. Het is een visie op de geneeskunde van ons lichaam waarin reguliere en alternatieve methoden van genezing in hetzelfde licht kunnen worden bezien. Het is gebaseerd op de integrale samenhang van dynamische lichaamsprocessen.
Het zijn vooral de informatieprocessen, veelal als elektrische signalen, die de afstemming van de chemische processen bepalen, en daarmee de fysiologie en de fysieke anatomische samenhang van het lichaam. Er zijn meerdere instrumenten ontwikkeld die op basis van die elektromagnetische interacties diagnose en therapie kunnen bieden.

Een integrale visie op gezondheid is te vinden in het werk van F.A. Popp. Zijn artikel biedt een eenvoudig maar fundamenteel inzicht: het is mogelijk om een model te maken van gezondheid.
Uitgangspunt is een basaal gegeven van de kansberekening: de kans op het voorkomen van samenhang (en/en) in vergelijking tot onsamenhangendheid (of/of). Dit blijkt vaak gemakkelijker te overzien in de vorm van een grafiek: log-normaal (en/en, samenhang) ten opzichte van normaalverdeling (of/of, onsamenhangend). In levende organismen kan men verwachten dat alle vitale processen onderling zijn verbonden, dus samenhangend, dus als een log-normaalverdeling zijn te zien. Deze aanpak blijkt in de praktijk goed te werken, en zelfs nog beter wanneer dit als computer-meetmethode wordt gebruikt. Gezondheid en het ontstaan van ziekte zijn zo aan de hand van een eenvoudige meting te bepalen. Ook het onderscheid tussen een werkzame behandeling en placebo lijkt daardoor direct zichtbaar te worden.

Het verband tussen lichaam en geest wordt belicht door G. Godaert. Hij gaat in op de psychologie van onze beleving, en neemt daarbij vermoeidheid als thema. Meer en meer raakt bekend hoe de psychoimmunologie de brug bouwt tussen lichaam en geest, met de neuronale en hormonale regulatiesystemen als peilers. Beide systemen zijn in onze hersenen direct verbonden met ons denken en worden door ons denken medebepaald. Bij vermoeidheid is het dan ook nodig om een duidelijk onderscheid te maken: gaat het om een fysieke uitputting of om een mentale uitputting? Zijn de lichamelijke reserves op? Of schakelt het lichaam zelf een beveiligingssysteem in tegen langdurig misbruik van het lichaam?
Dit inzicht biedt een weg om, door lichaamsbegrip, genezing van binnenuit een betere basis te bieden. Burn-out en het chronisch vermoeidheid syndroom worden als voorbeeld gegeven.

Een beeld van de geneeskundige praktijk wordt gepresenteerd door R. Gaymans. Hij geeft een overzichtelijke inleiding in de manuele diagnostiek en manuele therapie: verstoringen in het samenspel van botten en spieren worden in verband gebracht met de samenhang van informatie van beweging in het lichaam. Zachte en harde methoden zijn ontwikkeld om die samenhang te herstellen. Dit is met praktijkvoorbeelden beschreven.

Granulla biedt weer inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van integrale geneeskunde onder de studenten aan de medische faculteiten.

WIG in TIG van de Werkgroep Inclusieve Geneeskunde biedt ons inzicht in de ontwikkeling op het gebied van het genezen van de landbouw. In een nieuw project, LandJuwelen, wordt toegewerkt naar een wetenschappelijk onderbouwde staving van de wijsheid van boeren. Het laat het belang zien van de natuurlijke balans van leven in landbouw en veeteelt. Planten en dieren ontwikkelden zich in de loop van miljoenen jaren, elk in hun eigen omgeving.
Door het boerenbedrijf daarop te baseren ontstaat weer een gezonde basis voor het werk in boerenbedrijven, met meetbaar betere resultaten.

Internet en Summaries bieden weer een vinger aan de pols van wat op het internet en in de vakliteratuur over de ontwikkeling van de integrale geneeskunst is te vinden. In de Summaries is er deze keer een selectie te vinden van een nieuw soort publicaties: presentaties van fundamentele modellen die de basis van de geneeskunde zoeken in het kader van de nieuwe inzichten die de nieuwe fysica biedt.

O. van Nieuwenhuijze, eindredacteur

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]