TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG20(2)3 R. Gaymans

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
R. Gaymans    Manuele geneeskunde en manuele therapie

Sinds de introductie vanuit de Verenigde Staten halverwege de vijftiger jaren, is de manuele geneeskunde in Nederland in toenemend gebruik en toenemend onderzocht. Centraal staat het onderzoek van het bewegingsapparaat. Er zijn harde en zachte technieken bekend die zijn gebaseerd op een mechanische, functionele, of neurologische (reflex) visie. Deze methoden kunnen naast elkaar worden gebruikt en kunnen andere geneeskundige behandelingen complementeren. Casus-voorbeelden laten zien hoe dit gebeurt in de praktijk. Een verklarende woordenlijst en een overzicht van beroepsverenigingen is bijgevoegd bij de tekst.

Summary
R. Gaymans    Manual medicine and manual therapies

Manual medicine and manual therapies were introduced in the Netherlands around the 1950s. Since, it has been increasingly used and researched.
These therapies treat the muscle-skeletal system with soft and hard techniques, based on three main approaches: mechanical, functional and reflex based. These can be used next to each other. All can be used to complement other forms of healing. The text offers case studies to show how this is done in therapeutic practice. A glossary and a list of professional organisations complement the text.

Key words
osteopathy ■ chiropraxis ■ manuele geneeskunde ■ manuele therapie ■ muscle-skeleton

Auteur
R. Gaymans, Akkerstr. 21, 4851 AJ Ulvenhout, +31 (0)76 565 14 68
e r.gaymans @ planet.nl

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]