TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG20(2)1 N Westerman

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
N Westerman     Integrale Geneeskunst

Integrale Geneeskunde vergt een overkoepelend concept waarin de geneeskundige alternatieven, inclusief de reguliere geneeskunde, worden samengebracht. Dit vereist een verandering van paradigma: de klassieke verklaringsmodellen waarop ondermeer de reguliere geneeskunde zich baseert zijn achterhaald. De biologische lichaamsregulatie is niet bepaald door mechanische of chemische factoren, maar door elektromagnetische signalen die hun samenhangen bepalen. De Biofysische geneeskunde werkt vanuit zulke elektromagnetische relaties, en kan op grond daarvan ook de werking van de alternatieve geneeswijzen verklaren; een aantal voorbeelden worden gegeven: homeopathie, acupunctuur en bioresonantie. Een verklarende boordenlijst is bijgevoegd bij de tekst.

Summary
N Westerman     Integral Health Care

Integral health Care requires an integrative concept to integrate all health care alternatives, including regular medicine. This requires a change of paradigm: the classical explanations on which i.a. regular medicine is based are obsolete. Biological body regulation is not based on mechanical or chemical factors, but on electromagnetic communications in our body. Biophysical medicine is based on this notion, and is able to thereby explain the way alternative therapies work. Homeopathy, Acupuncture and Bioresonance are presented as examples. A glossary complements the text.

Key Words
Integral Medicine  ■ Paradigm shift  ■ Biophysical medicine  ■ Electromagnetic bio-regulation  ■ Homeopathy  ■ Acupuncture  ■ Bio-resonance.

De Auteur
N. Westerman is, na 20 jaar huisarts te zijn geweest met een consultatieve praktijk voor acupunctuur, elektroacupunctuur en bioresonantietherapie, sinds 1998 uitsluitend consultatief werkzaam. Hij heeft vooral gepubliceerd over de natuurwetenschappelijke basis van de niet-reguliere geneeskunde. Sinds 1992 heeft hij het Rathega-systeem ontwikkeld, en geeft daarin opleiding.
Correspondentieadres: N. Westerman, Singel 197, 3311 KR Dordrecht, e-mail: rathega @ wanadoo.nl

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]