TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG19(6)6 C Schasfoort

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
Persoonlijke ervaring: Coby Schasfoort, De ontwikkeling van de kinesiologie.
Deel 4 —Integrale visie

Kinesiologie is een therapievorm die is gebaseerd op spiertesten, waarbij de spanningen in de spieren indicatoren zijn voor spanningen in ons leven, in ons lichaam. De oorsprong van de toegepaste kinesiologie ligt in de chiropractie, zoals die in Amerika werd ontwikkeld. In de vorm van de Touch for Health is dit beschikbaar als een eenvoudige methode waarmee iedereen de balans in de eigen beleving kan hervinden. Het is een methode waarbij de spanning van oude herinneringen in het lichaam kunnen worden onderkend en ondervangen. Coby Schasfoort is één van de mensen die in Nederland veel werk heeft verzet om deze methode bekend te maken en er verdere mogelijkheden van te ontwikkelen. In deze vierde aflevering van een serie beschrijft ze haar persoonlijke ervaring met de integratie van de kinesiologie in de algemene gezondheidszorg.

Summary
Personal Experience: Coby Schasfoort, The development of kinesiology,
Part 4 —Integral vision

Kinesiology is a form of health care based on muscle testing; the muscles are used as indicators for the tensions in our life, in our body. Kinesiology developed from chiropraxis, as it was practised in the United States. It became accessible to the general public as a method for personal care in the form of Touch for Health. Old traumatic memories in the body can be recognised and resolved by this method. Coby Schasfoort is one of the people who have contributed to the diffusion and further development of this method in the Netherlands. In this fourth of a series, she describes her personal experience and views on the integration of kinesiology in general health care.

Key words
kinesiology  ¦  history  ¦  integral vision ¦  integral health care  ¦  personal experience

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]