TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG19(6)3 S.J. Roozen

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
S.J. Roozen     Systemische Familie-opstellingen (volgens Hellinger) en gezondheidszorg

Aan de hand van twee voorbeelden uit de praktijk wordt getracht aan te tonen hoe de energetische werking van morfogenetische velden informatie van de voorgeschiedenis van een familie doorgeeft aan ‘latere’ familieleden. Met behulp van Systemische Familie-opstellingen volgens Hellinger kan die verbinding zichtbaar worden gemaakt. Zo kan inzicht worden verkregen in het ontstaan van de ziekte alsmede in de behandelmogelijkheid van de symptomen.

Summary
S.J. Roozen     (Hellinger’s) Family Constellations and health care

The energetic influence of morphogenetic fields shows the relationship between the family history and illness in later generations of that family. Bert Hellinger promoted a counselling practice, the Family Constellations, which make this relationship visible. This approach offers insights in possible causes of disease and possible solution for under- lying problems. Two case studies are presented to clarify the concept.

Key words
Family Constellations    morphogenetic fields   family soul    proxy representation    therapy

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]