TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG19(6)1 S Bosman

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
S Bosman     Het stimuleren van zelfherstel door de Schumann-resonantie

Er zijn aanwijzingen dat de Schumann-resonantie (SR) in de aardatmosfeer een rol speelt bij zelfherstel. Metingen aan de SR, het menselijke EEG en door het lichaam uitgezonden ELF-mag- netische velden, hebben geleid tot modellen die de synchronisatie beschrijven van hersengolven met de SR en verdere geleiding van deze golfvormen door het lichaam, die zelfherstel stimule- ren. Er wordt voorgesteld een biofeedback systeem te ontwikkelen voor de training van her- sengolven-synchronisatie met de SR, om zelfher- stel te bevorderen, als ondersteunend middel in een breed terrein van de geneeskunde.

Summary
S Bosman     Self-repair stimulated by the Schumann resonance

Indications exist that the Schumann resonance (SR) in the Earth’s atmosphere plays a role in self-repair. Measurements of the SR, human EEG and the body emissions of ELF magnetic fields have led to models describing the synchronization of brainwaves to the SR and further conduction of these waveforms through the body, stimulating self-repair processes. A biofeedback system is proposed for training brainwave synchronization to the SR, enhancing self-repair, as a supporting means in a wide range of medicine.

Key words
Schumann resonance    EEG    synchronization   self-repair    biofeedback

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]