TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG19(5) Ten Geleide

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

TIG19-5 TEN GELEIDE

TIG presenteert ditmaal een themanummer over Energie. Niet Energie zoals we die kennen uit de natuurkunde: met kilovolt, megawatt of Newton. Het gaat hier niet over kwantitatieve maten van kracht en vermogen, maar om kwaliteiten van wat men noemt subtiele energie. Dit is de term die al geruime tijd geleden werd ingevoerd in de nieuwe fysica, vooral als gevolg van de inzichten in de samenhangen van materie op het subatomaire gebied. In levende wezens speelt deze subtiele energie een doorslaggevende rol, voor de onderlinge uitwisselingen en de interne samenhang. De artikelen in dit nummer van TIG gaan vanuit verschillende zienswijzen daarop in.

Het eerste artikel is gebaseerd op een serie interviews binnen het kader van een studie zoals die werden gedaan voor een studie van het Gaymans Studiefonds. Kernthema is hoofdpijn, als middel om de visie van verschillende soorten therapeuten en onderzoekers te kunnen vergelijken. Zoals in het artikel is te zien, biedt elk een ander inhoudelijk inzicht

in het functioneren van het lichaam, en hoe de interne regulatie, de samenhang, daarin een bepalende rol speelt. Ook wordt duidelijk dat in het lichaam hetzelfde is te zien als wat in de moderne fysica werd gevonden: onze eigen betrokkenheid is doorslaggevend voor onze beleving. Dat houdt in dat de rol van de patint veel meer centraal is dan in klassieke geneeskunde vaak nog wordt gemeend, en dat de rol van de therapeut veeleer die is van gids en begeleider in het leren omgaan met de eigen beleving, en dus met de eigen gezondheid.

H. van Dongen gaat in op de manier waarop energie vanuit de traditie wordt beschouwd. Daarin wordt ook duidelijk dat de visie die men hanteerde in de klassieke oudheid, ten tijde van Aristoteles en Heraclites, weer meer in een integrale benadering kan worden opgevat dan ten tijde van het reductionisme, dat leidde tot industrialisme door het bouwen van machines. De daarbij gebruikte analytische visie (en het werken met losse vervangonderdelen van machines) is in het interne functioneren van levende wezens niet geigend; daar is een meer integrale beschouwing nodig.

F. Sluiters beschrijft de Emotional Freedom Technique (EFT): n van de direct praktische ontwikkelingen binnen de energetische psychologie. Het is een methode die verder wordt ontwikkeld door de Amerikaanse Association for Comprehensive Energy Psychology, een groepering die werkt met een praktische aanpak in de psychologie, gestoeld op nieuwe inzichten in subtiele energie.

E. van de Bij beschrijft een casustiek vanuit de neuraaltherapie en de praktische betekenis van het gebruik van het VAS (Vasculair Autonoom Signaal). Beide casussen handelen over chronische moeheid. In de bespreking wordt duidelijk dat dit verband kan houden met oud trauma, bijvoorbeeld klachten na een chirurgische ingreep vele jaren voordien. Dit suggereert dat consequenties van therapeutische ingrepen soms op een meer lange termijn dienen te worden beschouwd. Direct zichtbaar is ook hier de rol van de persoonlijke beleving in de gezondheid.

In de boekbespreking een beschrijving van het werk van L. McTaggert. Zij is bekend door haar tijdschrift What Doctors dont tell you en haar gelijknamige boek. In haar nieuwe boek The Field beschrijft ze het werk van vooraanstaande onderzoekers, die vooral op het gebied van de geneeskunde en het onderzoek van bewustzijn baanbrekend werk doen. De meesten werken vanuit de vakgebieden van de natuurkunde of biologie. McTaggert ligt het gemeenschappelijk aspect uit hun werk: de verbondenheid tussen alle dingen, en van de mens met materie.

C. Schasfoort vervolgt haar relaas over de ontwikkeling van de kinesiologie, zoals die in Nederland op gang kwam. Ook hier is de subtiele energie -visie weer direct herkenbaar.

In de Rubrieken is er in Aandachtig aandacht voor het Eerste CAM-congres in Nederland, dat laat zien dat er nog een belangrijke ontwikkeling nodig is voordat dit een werkelijk Nederlands congres is, dat inderdaad CAM (Complementary and Alternative Medicine) goed weerspiegelt. Kritische aandacht is er ook voor het 4e jaarcongres van het Platform Pijn en Pijnbehandeling (PPP). Een beschrijving van een nieuwe opleiding (HBO) in de pijnbehandeling sluit hier mooi op aan vanuit een andere gezichtshoek.

In Summaries is weer te lezen wat er in de reguliere pers is te vinden over onderzoek naar andere geneeswijzen.

R. van Wijk, hoofdredacteur

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]