TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG19(5)4 JE v d Bij

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
J.E. van der Bij     Neuraaltherapie, stoorveld en VAS

Het is van groot belang om de dynamische processen van lichaamsregulatie goed te begrijpen. Deze processen worden bepaald door informatie-uitwisseling in het lichaam. Veranderingen in de informatie-overdracht veranderen de procesdynamiek van het lichaam, en haar samenhang. Medische ingrepen kunnen die informatieprocessen en lichaamssamenhangen verstoren. Via VAS (Vasculair Autonoom Signaal) zijn zulke veranderingen te detecteren. Neuraaltherapie kan zulke proces-verstoringen vaak goed corrigeren door injecties met lokaal anaestheticum, om onder meer de overdracht via zenuwbanen, en de functie van door hen gereguleerde organen, te reguleren. Het artikel beschrijft twee gynaecologische casussen om dit te illustreren.

Summary
J.E. van der Bij     Neural Therapy, field disturbance and VAS

The understanding of the dynamic of living body process regulation is of great importance. These processes depend on the communication of information within the body. Changes in the patterns of communication changes the body process dynamic. Medical treatments often have a profound side effect: the change of body process dynamics can linger many years after the treatment itself. VAS can be used to detect such changes. Neural therapy can be used to correct them; by injections of local anaesthetic to modulate the nerve impulses, and thereby their regulated organs. The article presents two gynaecological case studies to illustrate this.

Key words
neural therapy  VAS  body process regulation, consequences of medical therapies on body regulation

Auteur
J.E. van der Bij is huisarts en arts voor acupunctuur en neuraaltherapie.
adres: Turfsingel 17, 9712 KH Groningen, f +31 (0)50 318 58 35, e j.e.vanderbij@cene.demon.nl
 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]