TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG19(5)2 H v Dongen

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
H v Dongen     Terugkeer van energie

Het begrip energie is al zo oud als de oudheid. Sinds de formulering van Energeia door Aristoteles, is de betekenis die aan het begrip werd gegeven door de eeuwen heen echter veel en vaak veranderd. De interpretatie die werd gehanteerd in het ontwerp van, en de omgang met, machines is daarin van een heel andere orde dan de betekenis die eraan kan worden gegeven in de context van de persoonlijke beleving van mensen. De ontkoppelde objectieve beschrijving van energie en de betrokken subjectieve beleving van energie moeten nog worden samengebracht in een integrerende visie.

Summary
H v Dongen     The come-back of energy

The notion of energy is as old as antiquity. Since Aristotle’s formulating of Energeia the meaning of the term has changed throughout the ages. Its interpretation in the context of machines is of a quite different quality and magnitude than the same term as used to denote the experience of living beings. The alienated objective descriptive interpretation of energy and the subjective experience of energy reflecting personal involvement still need to be integrated into a unified concept.

Key words
energy. principle. interpretation. application. subjective/objective

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]