TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG19(5)1 R v Wijk e.a.

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
R v Wijk e.a.     Energetische aspecten in de geneeskunde

Energetische geneeskunde is een algemene benaming voor de geneeswijzen waarin de verschuiving van samenhangen en relaties meer expliciet wordt bekeken dan in de klassieke geneeskunde vaak het geval is. De dynamiek van processen en hun uitwisseling komen hierin aan bod. Dit is met meer gemak te beschrijven vanuit een visie van dynamische systemen. In een serie van interviews met artsen en onderzoekers vanuit diverse disciplines, wordt aan de hand van een thema  hoofdpijn  verkend hoe de energetische geneeskunde kan worden beschouwd. Een visie van biologische regelsystemen, biologische procesdynamieken, de attitude van de arts, de eigen betrokkenheid van de patiŽnt, en het belang van hun interactie komen hierbij aan bod.

Summary
R v Wijk e.a.     Energetic aspects in health care

Energy medicine is a general term for those forms of healing which offer a more explicit description of the role of the relationships and dynamics, than is usually offered by classical medicine. The process dynamics, and interactive relationships can be more suitably described in terms of dynamic systems. This article presents summaries of interviews with therapists and researchers from various disciplines, reflecting on energy medicine from the perspective of a common theme: head ache. Biological system regulation, cell process dynamics, the attitude of the therapist, the involvement of the patient, and the relevance of their interaction are discussed.

Key words
Energy Medicine  Bioregulation
 process dynamics  patient-therapist relationship
 responsible interactions

    Dit onderzoek was opgezet door de Gaymans Stichting, met het doel om meer inzicht te verkrijgen in de momenteel beschikbare visies op Energetische Geneeskunde. Het F. Gaymans Studiefonds is opgericht met als doelstelling het stimuleren van wetenschappelijke studie en publicatie op die terreinen van de geneeskunde die niet universitair onderwezen worden. Dit kan zijn een alternatieve geneeskunde richting of een nog niet als universitair geaccepteerde nieuwe stroming in de geneeskunde in de breedste zin van het woord. Daarmee is de doelstelling tweeledig: als eerste ideen stimuleren en wetenschappelijke publicatie bevorderen; als tweede geld proberen te ontvangen om deze doelstellingen te realiseren.

    Heeft u een idee dat uitgewerkt moet worden: vraag ons geld. Heeft u geldbronnen: geef het aan ons Fonds.
    Voor nadere inlichtingen: Het F. Gaymans Studiefonds Akkerstr. 21 4851 AJ Ulvenhout T 076 565 14 68

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]