TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG19(4) Ten Geleide

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

TIG19-4 TEN GELEIDE

In dit nummer van TIG is op de achtergrond een doorgaande lijn te ontdekken: de interne systeemregulatie komt in verschillende artikelen op verschillende manieren aan bod. Het Basis Bio-Regulatie Systeem van de neuraaltherapie, de systeemsturingsbehandeling van de acupunctuur en electroacupunctuur, en het meten met de biotensor bieden allemaal aanknopingspunten naar diepere lagen van vitale organisatie en regulatie van ons lichaam. In AandachTIG wordt kort aandacht besteedt aan actueel onderzoek vanuit de moderne fysica die deze basale processen van levende wezend met steeds meer diepgang lijken te begrijpen en beschrijven.

In dit nummer gaat A.L. Jans in op de neuraaltherapeutische behandeling bij primaire- en secundaire infertiliteit. Bij neuraaltherapie wordt gebruik gemaakt van het anaestheticum procane. Gewoonlijk wordt dit middel therapeutisch toegepast door het lokaal te injecteren op plaatsen waar littekenweefsel is ontstaan na een trauma of een chirurgische ingreep. Het is ook mogelijk de injecties te doen op plaatsen waardoor het endocriene systeem benvloed wordt, bijvoorbeeld bij zenuwbanen met effect op hormoonklieren. Dit artikel beschrijft hoe deze aanpak wordt ingezet bij het behandelen van infertiliteitproblemen. Zo kan neuraaltherapie als alternatief worden gebruikt voor IFV in sommige gevallen van fertiliteitproblemen.

M.K.Tjian beschrijft een casus van een ongewone aandoening: windgevoel op de ogen. Het is een onbegrepen aandoening. Desondanks blijkt dat met het gedachtengoed van TCM er een goed effect valt te behalen. De auteur laat stap voor stap zien hoe de toepassing van TCM verloopt: de herkenning van de verstoring en van de verstoorde balansen in de energieverdeling, en tenslotte de keuze van de behandeling. Het artikel illustreert op fraaie wijze dat TCM weliswaar nog niet verklaarbaar is vanuit de Westerse geneeskunst, maar in de praktijk laat zien dat het tot effectieve therapie-resultaten kan leiden.

N Westerman heeft in de voorgaande afleveringen van dit tijdschrift aandacht besteed aan het Rathega-systeem, een vorm van radisthetische diagnostiek waarbij het onderzoek met de biotensor centraal staat. Daarbij is veel achtergrondsinformatie ter sprake gekomen, maar ook is duidelijk gemaakt dat het concept achter de methode nog niet in termen van de gangbare wetenschappelijke manier van denken kan worden ingevuld. Dat levert uiteraard vaak problemen. Een uitkomst hiervoor is soms om op een eenvoudige manier enige ervaring met een nieuw systeem op te doen en de verbazing toe te laten. In die gedachtelijn is dit artikel te zien als een praktische intermezzo in deze serie, waarin de lezer wordt uitgedaagd om een biotensor ter hand te nemen en in de praktijk uit te testen wat dit instrument voor hem of haar kan betekenen. Ook al blijft een sceptische instelling daarbij uitermate wenselijk. Maar de ervaring dat je eigen onwillekeurige spierbewegingen via de biotensor een betekenisvolle uitslag van de biotensor teweegbrengt, geeft de gewaarwording een heel nieuw terrein van onderzoek te hebben betreden. Volgens de auteur zijn de uitspraken doorgaans te verifiŽren, bijvoorbeeld met elektroacupunctuur. In dit praktische voorbeeld wordt gewerkt met het testen van het gebit.

R.B. van Gelder vervolgt in zijn artikel over Genezen en de Staat de discussie over het gezondheidsbeleid van de staat. Het betreft het derde deel van een serie waarin de nadruk wordt gelegd op taal als een middel waarmee dat de werkelijkheid betreffende het genezen vorm gegeven wordt. De analyse van de taal in twee dominantie beleidsverhalen (1917 en 1993) wordt verder besproken en daarmee wordt inzicht gegeven in de meer onzichtbare kanten van medische macht De auteur betoogd uiteindelijk dat een meer zinvol en mooier verhaal nodig is.

Electroacupunctuur wordt over het algemeen sceptisch bekeken, zeker als het gaat om andere methoden mee te verifiŽren. Toch heeft een onderzoek dat enkele jaren geleden werd uitgevoerd aan de subfaculteit Tandheelkunde van de Universiteit van Nijmegen door de toenmalige studenten H.E.C.E. Visser en A.E.G.A. Tindemans hier een duidelijk oordeel over gegeven. Het betrof hier een onderzoek naar de effectiviteit van het diagnostisch onderzoek met behulp van electroacupunctuur volgens Voll. Centraal in het onderzoek stonden de metingen die door een arts-acupuncturist waren uitgevoerd en betrekking hadden op storingen in het mond-kaakstelsel. De vraagstelling van het onderzoek was of de geconstateerde storingen in het mond-kaakstelsel daadwerkelijk aanwezig waren, waarbij de locatie en aard van de storingen, bepaald door middel van electroacupunctuur volgens Voll, vergeleken werden met de ervaringen die de verwijzing naar de kaakchirurg hadden opgeleverd. Dit onderzoek heeft niet alleen de focal infection weer helemaal terug gebracht in de belangstelling, maar ook de opvatting dat bij elke therapieresistente patiŽnt op zijn minst de tandheelkundige aspecten in het onderzoek betrokken dienen te worden.

In de serie van persoonlijke belevingen in de ontwikkelingen van de Kinesiologie verhaalt Coby Schasfoort over de manier waarop de van oorsprong sterk anatomische techniek van het spiertesten, zoals die voortkwam uit de chiropraxie, ook inzetbaar werd voor psychologische belevingsproblemen. Daaruit is een heel scala van hulpmethoden ontwikkeld, die ook voor ontwikkelingen in scholen goed zijn te gebruiken. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld verhaalt ze hoe psychologisch trauma het lichamelijk functioneren kan beperken; en hoe het levensverhaal van veel belang is in het herstel van het gezonde functioneren.

De boekbespreking beschrijft ditmaal een inbreng van het de Bolk Instituut: daar werd een serie van (Engelstalige) boekjes ontwikkeld die bedoeld zijn om medische studenten een compact en vitaal begrip te geven van de stof die zij bestuderen. Daarbij wordt de vorm beschouwd in samenhang met de vitale functie, waardoor de materie beter kan aansluiten bij de persoonlijke beleving. In deze bespreking worden de deeltjes over Embryologie, Biochemie en Fysiologie kort beschreven.

De Rubrieken geven ook dit keer weer inzicht in de verdere ontwikkelingen op het gebied van de Integrale Geneeskunst. Vanuit de studentenstudiegroep Granulla en de Werkgroep Inclusieve Geneeskunde worden de visies vanuit de studie en praktijk verder belicht. InterNet en de Summaries geven inzicht in actueel onderzoek vanuit de vakdisciplines en -pers.

R. van Wijk, hoofdredacteur

 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]