TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG19(4)5 Visser & Tindemans

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
Visser & Tindemans     Electro-Acupunctuur volgens Voll en de Universiteit

Electroacupunctuur volgens Voll is een bekende methode, waarmee een gerichte diagnostiek van de orgaanfunctionaliteit kan worden gedaan. Er is weinig specifiek onderzoek gedaan naar de effectiviteit. Dit artikel presenteert de resultaten uit een retrospectief onderzoek naar de bevindingen van kaakchirurgen, aan de hand waarvan de gestelde diagnostiek via de electro-acupunctuur meting volgens Voll werd geverifieerd. Op een ad random selectie van 56 proefpersonen uit een bestand van 561 rapportagebrieven werden analyses gedaan, leidend tot de conclusie dat de in 75% van de gevallen de diagnose juist was; en slechts in 1.8% van de gevallen een onjuiste doorverwijzing was gedaan.

Summary
Visser & Tindemans     Electro-acupuncture according to Voll and the University

Electro-acupuncture is a well-known method of diagnosis of organic functionality. There are however few specific studies into the validity of this method. This paper presents the results of retrospective analysis of the findings of dental surgeons evaluating findings by electro-acupuncture diagnosis according to the method of Voll. Analysis on a random selection of 56 reports out of a set of 561 showed that diagnosis had been correct in more than 75%; and inappropriate referral for specialist care was less than 1.8%.

Key words
Electro-acupuncture, validity,  evaluation,  dental surgery,  retrospective-analysis 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]