TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG19(4)3 N Westerman

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
N Westerman Uit het Rathega-systeem: biotensoronderzoek in de Tandheelkunde

Het Rathega-systeem is een radiėsthetisch testsysteem, dat vergelijkbaar is met de VEGA-test en met kinesiologische diagnostiek. Als radiėsthetisch instrument wordt binnen Rathega gebruik gemaakt van een éénhandsroede, de biotensor. Rathega is ingebed in de biofysische geneeskunde, de radiėsthetische testmethode wordt gebruikt voor biofysische diagnostiek. In dit artikel wordt de lezer uitgenodigd om zelf een biotensor ter hand te nemen en eigen ervaring op te doen met deze diagnostische methode.

Summary
N Westerman The Rathega System, application in dentistry

The Rathega-system is a radiestetic test system, comparable with the VEGA-system and the diagnostic methods based on kinesiology. Rathega is a form of biophysical medicine. The radestetic test method is used for the diagnosis of the biophysical system. The radiestetic instrument in Rathega is the biotensor, a single-handed rod, consisting of a handgrip and an antenna. This paper invites the reader to get hands-on experience with the biotensor for direct personal experience with this method for diagnosis.

Key words
Biophysical medicine ” Dentistry ” Radiestetic Diagnosis ” Biotensor ” Rathega

Auteur
N. Westerman is, na 20 jaar huisarts te zijn geweest met een consultatieve praktijk voor acupunctuur, elektroacupunctuur en bioresonantietherapie, sinds 1998 uitsluitend consultatief werkzaam. Hij heeft vooral gepubliceerd over de natuurwetenschappelijke basis van de niet-reguliere geneeskunde. Sinds 1992 heeft hij het Rathega-systeem ontwikkeld.
adres N. Westerman Singel 197 3311 KR Dordrecht
e rathega @ wanadoo.nl
 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]