TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG19(4)2 MK Tjian

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
MK Tjian ‘Windgevoel’ op de ogen

Een casus van een ongewone aandoening, ‘windgevoel op de ogen’ wordt gebruikt om te laten zien hoe onbegrepen aandoeningen via het gedachtengoed van TCM met verrassend goed effect behandeld kunnen worden. Specifiek gaat het hier om het herkennen van een verstoring van het element ‘hout’, en het herstellen van de energie in de levermeridiaan voor het balanceren van de ‘wind’, waarbij de ‘lever’ ook de traditionele meridiaan is voor aandoeningen van de ogen. Door het toepassen van deze manier van denken, was in één behandeling het probleem (het gevoel dat een wind op de ogen waaide) opgelost. De voor de behandeling gekozen acupunctuurpunten waren Di 4, Le 3, G 20, G 14, G 1. De praktijkervaring met TCM heeft laten zien dat deze methode ook voor veel andere aandoening baat geeft. TCM is weliswaar nog niet verklaarbaar vanuit de Westerse geneeskunst, de praktijk bewijst dat acupunctuur tot verrassend effectieve therapieresultaten kan leiden.

Summary
MK Tjian ‘Wind blowing’ on the eyes

An unusual case is used to show how the concepts of TCM can be used with surprising result for even ill-understood afflictions. The article presents the case of a young woman with a sensation of ‘wind on the eyes’, which was interpreted to be associated with disturbed ‘Wind’ energy, the liver Meridian (which is also traditionally indicated for eye afflictions) and the energy balance of ‘wood’. The effect was surprisingly direct: in one session the problems were resolved by applying the traditional knowledge of TCM. The points used in this case were Li-4, Li-3, Gb-20. Gb-14 and Gb-1. This case, one of many, shows that although TCM is not understood within the context of Western science, it offers surprising effectivity in healing practice.

Key words
TCM, concepts, application, unknown pathology, surprising effectivity

 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]