TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG19(3) Ten Geleide

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

TIG 19-3 TEN GELEIDE

De kloof tussen geest en materie lijkt langzamerhand minder breed of diep te worden. Sinds langere tijd leek de wetenschap zich af te zonderen van andere wereldvisies, door zich alleen te baseren op de vaste structuur van materie. Over de laatste jaren is op veel gebieden het inzicht ontstaan dat materie reageert op wat we denken. Deze TIG brengt een aantal van die ontwikkelende visies samen.

Water is de laatste tijd weer veel in de aandacht. In dit nummer gaat C. Kamp in op de nieuwe ontwikkelingen. Het is vooral de publiciteit geweest rondom het onderzoek van Masaru Emoto dat tot deze publiciteit heeft geleid. Zijn techniek heeft zowel tot verbazing en verwondering maar ook tot stevige kritiek geleid. Het is daarom waardevol dat in het artikel duidelijk wordt ingegaan op de gebruikte methoden en tevens veel aandacht wordt gegeven aan wat Emoto aan vormen heeft gepubliceerd.
Eveneens waardevol is de lijn die de auteur trekt naar het werk van Kbler en Krplin. De verbinding van de kristalvorm in ijsstructuren naar de kristalvormen die bij de vele andere kristallisatietechnieken wordt verkregen, is evenwel nog speculatief.
Toch zijn de ontwikkelingen op dit gebied van het wonderlijke water interessant genoeg om ze met de nodige aandacht bij te houden. Vooral als het gaat om de reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid van deze beeldvormende methoden en technieken.

Zijn er hormonen die ons bewustzijnsniveau regelen en ons denken mogelijk maken? Deze interessante vraag wordt gesteld door S. Bosman in het tweede artikel van dit nummer. Voor een antwoord richt zij zich speciaal op de nieuwe kennis over de epifyse, de pijnappelklier. Deze klier geeft een veelheid van hormonen af die metabolisch afgeleid zijn van het aminozuur tryptofaan. Veel resultaten zijn verkregen uit onderzoek van wat er gebeurt tijdens de dag-nacht cyclus, de licht-donker cyclus, en bij verschillende bewustzijnstoestanden zoals meditatie.
Bepaalde hormonen spelen waarschijnlijk een rol bij dromen, en bij bewustzijnstoestanden waarin men innerlijk andere werkelijkheden beleeft. Een duidelijk overzicht van de centrale rol die de verschillende hormonen van de pijnappelklier spelen in ons subjectief beleven, ons denken en bewustzijn, als ook in de biologische herstelprocessen.

R. van Gelder vervolgt in zijn artikel over Genezen en de Staat de discussie over het gezondheidsbeleid van de staat. Hij maakt de betekenis die de staat geeft aan genezen duidelijk met behulp van verschillende beleidsverhalen over genezen. In dit artikel gaat hij in op twee belangrijke momenten in de geschiedenis van de alternatieve / complementaire geneeswijzen: de brieven van 1993 van staatssecretaris Simons inzake alternatieve geneeswijzen, en het verslag in 1917 van de Staatscommissie Van Houten. De brieven van Simons behoren tot de belangrijkste beleidsstukken omdat ze nog steeds representatief zijn voor het beleid dat de overheid sinds 1993 is gaan voeren. Van Gelder maakt een interessante vergelijking met het verslag van de commissie Van Houten, dat in 1917 verscheen naar aanleiding van de vraag de waarde van de niet academische geneeswijzen te onderzoeken. Daaruit blijkt dat de Wet BIG feitelijk al in 1917 impliciet op papier stond. En het doet de vraag opkomen of het conservatieve beleid recht doet aan de sociale werkelijkheid betreffen genezen.

N. Westerman bespreekt in zijn nieuwe artikel in de serie over het Rathega-systeem de Haakse Potentiaaltest of HP-test. Deze test geeft informatie, als reflextest, over de lichaamsenergie. Met de biotensor kan een pathologie worden opgespoord. De test maakt gebruik van de lichaamspotentiaal waarmee pathologische informatie wordt zichtbaar gemaakt. De auteur vermeldt dat vanuit de praktijkervaring is gebleken dat deze test niet alleen een hoge mate van reproduceerbaarheid kent, maar ook in sterke mate correleert met de gegevens die worden verkregen met andere testen zoals bij het meten van de elektrische geleidbaarheid in de VEGA test, de verzwakking van de indicatorspier bij kinesiologische diagnostiek of het optreden van een VAS. Daarmee wordt het radisthetische test systeem van Rathega tot een diagnostisch systeem dat in verder wetenschappelijk onderzoek kan en moet worden gevalueerd.

In de serie van persoonlijke beleving in de ontwikkelingen in de integrale geneeskunst begint in deze aflevering het verhaal van Coby Schasfoort. Zij heeft vanaf het begin meegemaakt hoe de Kinesiologie in Nederland beschikbaar werd. Dit is een methode waarin de persoonlijke beleving van het contact met de omgeving kan worden onderzocht en afgestemd door middel van zogenaamde spiertesten.
Dit is een eenvoudige methode die iedereen kan leren waardoor de balans tussen spieren, organen, gevoel en het contact met de omgeving kan worden verbeterd.

Ook de boekbespreking belicht een nieuwe beschouwing tussen de relatie tussen lichaam en geest, in het bespreken van Schizofrenie. Inzichten van medium Marieke de Vrij zijn door Paul Ganzevles verbonden met een wetenschappelijk beeld in een boekje dat komt met voorstellen voor de opvang van kinderen in speciaal daartoe op te zetten tehuizen.

Het nummer bevat uiteraard weer de nodige informatie in de rubrieken Aandachtig, Internet en Summaries. In aanvulling op deze reeds lang bestaande rubrieken zijn, dit keer voor het eerst, twee nieuwe rubrieken toegevoegd.
Onder de titel WIG in TIG kan de lezer kennismaken met wat er in de praktijk leeft op het gebied van de integratie van geneeswijzen. WIG is een landelijke werkgroep van personen die betrokken zijn in de gezondheidszorg, als consument, verzorger, behandelaar, cordinator of anderszins. De werkgroep heeft regelmatige bijeenkomsten waarbij een uitwisseling van de ervaringen in het eigen werkveld plaats vindt. De lezer heeft daarbij de mogelijkheid om daarop in te haken, met vragen en antwoorden.
Onder de titel GRANULLA in TIG wordt informatie verstrekt over activiteiten die door GRANULLA, de landelijke studievereniging met werkgroepen in de steden met een medische faculteit, wordt georganiseerd.
Ook de gedachten die GRANULLA bezig houden, vragen die leven, of onderwijsdoelen die gesteld kunnen worden, kunnen hier ter sprake komen. Met ook hier weer de mogelijkheid voor lezers erop in te haken, met vragen en antwoorden.

R. van Wijk, hoofdredacteur

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]