TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG19(2) Ten Geleide

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

TIG19-2 TEN GELEIDE

De Alternatieve Geneeskunde in Nederland staat er weinig rooskleurig voor.
Na jaren van actief en kritisch beleid lijkt de politieke interesse momenteel naar een dieptepunt te zakken. Dit staat in schril contrast tot het beleid van de Amerikaanse overheid. Deze richtte enige jaren geleden het national Center for Complementary and Alternative Medicine op en bracht daarmee het onderzoek naar alternatieve geneeswijzen in een stroomversnelling. Niet alleen de Amerikaanse overheid, ook private organisaties begonnen in versterkte mate bij te dragen aan dit onderzoek.
Welke factoren spelen een rol bij de keuzes die op het gebied van gezondheidszorg worden genomen?

R van Gelder kijkt naar de achtergronden achter de besluitname van een overheid, in casu over het gezondheid systeem. Dit is het eerste artikel van een serie van drie waarin, vanuit een bedrijfskundig perspectief, wordt gekeken naar de bepalende argumenten voor het bepalen van het gezondheidsbeleid. Daarbij blijkt dat de medisch technische argumenten mogelijk van veel minder belang zijn dan de organisatie structuur waarbinnen die discussie gevoerd wordt. En dat de uitleg voor de tamelijk terughoudende en mogelijk zelfs beperkende rol van de overheid beter begrepen kan worden door een inzicht in de gesprekspartners, en hun samenspel, in deze discussie. Interessant is dat dit expliciet wordt gemaakt door de discussie zelf, de Discours, centraal te stellen in deze studie.

N Westerman vervolgt zijn beschrijving van het gebruik van de Biotensor in het Rathega systeem. In dit derde deel van zijn uitleg worden de gebruikte testmethoden beschreven, dus de achtergronden van de denkwijze waarmee in dit systeem getest wordt. De Potentiaal-test, de Polariteits-test, en de Betrokkenheid-test (Beziehungstest) worden in dit nummer beschreven; de rest van het artikel met de uitleg van de HP-test staat in de volgende aflevering van TIG.

O van Nieuwenhuijze beschrijft in het tweede deel over de elektrische signaalmeting van de hersenen dat er een wezenlijk verschil is tussen de electronica van de fysica en de electronica van biologische systemen: in de natuurkunde zoekt men voorspelbaarheid en legt men omstandigheden op; in levende systemen gaat het altijd om een uitwiseling. In het beschouwen van een aantal electronische meetmethoden en beinvloedingssystemen van onze hersenen is ditzelfde onderscheid te maken. In de beschreven methode van de Neurofeedback komt de balans tussen beide methoden in beeld.

J de Vries gaat in op de relatie tussen de wetenschap en de geneeskunde, of meer specifiek: de verschillen ertussen. Aan de hand van drie basale weleldbeschouwingen is te zien dat de wetenschap uitgaat van het model dat materie de basis is van het denken (ofwel geest); in de meeste geneeswijzen is het uitgangspunt dat geest de basis is van materie. Door beide te begrijpen en waarderen is de complementariteit tussen de beide werkwijzen beter te begrijpen.

M Dicke heeft in dit nummer nog een  bijdrage, na de serie van persoonlijke beschrijvingen in vorige afleveringen van TIG met erin het persoonlijk verslag van zijn belevingen in het onderzoek naar de homeopathie in Nederland. Deze bijdrage is een speelse weergave van zijn ervaring als homeopatisch apotheker, en de politieke onduidelijkheden die er momenteel zijn in dit deel van de geneeskundige zorg. Hij heeft een fictief telefoongesprek met een klant die probeert te begrijpen waarom homeopatische middelen hier niet meer verkrijgbaar zijn als vroeger.

De vaste rubrieken bieden weer inzicht in de ontwikkeling in de Integrale Geneeskunst hier te lande en elders. In AandachTIG wordt aandacht geschonken aan de bijeenkomst van WIG, de Werkgroep Inclusieve Geneeskunde, waarvan de ervaringen vanaf het volgende nummer van TIG een aparte bladzijde zullen krijgen als deel van de Periscoop functie van TIG.

R.van Wijk, hoofdredacteur

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]