TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG18(4) Ten Geleide

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

TIG 18-4 TEN GELEIDE

De Nederlandse gezondheidszorg staat de laatste jaren aan toenemende kritiek bloot. De zorg is niet goed afgestemd op de werkelijke behoefte van de patiŽnt. Sturing blijkt niet goed mogelijk. In het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde is meerdere keren de aandacht gevestigd op andere stelsels van zorg en andere mogelijkheden van sturing. De discussie wordt op dit moment op politiek niveau weer nieuw leven ingeblazen.

"Naar een nieuwe gezondheidszorg" is de titel van het eerste artikel van het huidige nummer. C. Aakster stelt in deze nieuwe gezondheidszorg het principe van zelf-regula-tie voorop. Door het opheffen van allerlei regels en het mogelijk maken van nieuwe initiatieven en experimenten kan de basis voor een nieuwe gezondheidszorg worden gelegd. Aakster laat daartoe een complex van aanbevolen maatregelen de revue passeren.

D. Kopsky geeft in "Tao, Oost en West" een vervolg op zijn artikel (zie TIG 18-3) over Acupunctuur en Embryogenese. De Oosterse gedachten over de embryologie tracht hij te verenigen met Westerse moleculaire inzichten. De oermeridianen die volgens de traditionele Chinese geneeskunde het begin zijn van de embryologische ontwikkeling worden daartoe gekoppeld aan de elektromagnetische eigenschappen van een organisme in de vroege ontwikkeling.

J.M. Keppel Hesselink vervolgt zijn artikel (zie TIG 18-3) over Transpersoonlijke Acupunctuur. De toepassing van de combinatie van klassiek traditionele Chinese geneeskunde met transpersoonlijke technieken in de praktijk wordt geschetst. Hij bespreekt de symmetrische patronen van acupunctuurpunten rond de chakra's die van belang zijn voor de behandeling. Ter illustratie komen een aantal sessies ter sprake. Ook geeft hij aandacht aan de betekenis die de interventie heeft voor de therapeut.

C. Monsanto vervolgt zijn inleiding in het Ayurveda systeem. In het vorige nummer van TIG werd naast elkaar gezet hoe een verstoorde situatie in een lichaam zich kan ontwikkelen op grond van een gezonde uitgangssituatie. Ditmaal wordt beschreven hoe daarmee in de praktijk gewerkt kan worden. Het bepalende element daarin is het kunnen herkennen van die gezonde situatie, en die te hervinden. Dit leidt ook tot een model voor het kunnen begrijpen van ons denkvermogen, dat gedurende ons leven onze aanpassing in onze omgeving verzorgt. In de volgende aflevering van TIG worden de hier gepresenteerde werkwijzen meer specifiek uitgewerkt.

Een luchtige bijdrage is van de hand van M.Dicke. "Op zoek naar het werkingsmechanisme van de homeopathie" geeft een kijkje in de wereld achter de onderzoeksresultaten Bijna altijd wordt van het wetenschappelijk onderzoek en haar resultaten kennis genomen middels een wetenschappelijke publicatie in een tijdschrift. Hoe deze resultaten worden bereikt en hoe de organisatie van het onderzoek plaats vindt wordt vaak nooit bekend. Dicke geeft een verslag van zijn, leerzame, ervaringen in de homeopathische onderzoeks-keuken in een viertal korte etappen. Dit nummer bevat de eerste bijdrage.
De vaste rubrieken sluiten het nummer af. Zoals gewoonlijk een boeiend overzicht van belangwekkende gebeurtenissen en publicaties die zijn verschenen op internet of in de wetenschappelijke literatuur.


R. van Wijk, hoofdredacteur

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]