TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG18(3)1 E van Wijk

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Samenvatting
E van Wijk     Intentie, random processen en genezing

De term genezen kan worden gebruikt in een algemene en een meer specifieke context. In algemene zin kan 'genezen' in verband worden gebracht met de acties van arisen, thera-peuten of verpleegkundigen die moeten leiden tot een verbetering of een verlichting van de ziekte van een persoon. In een meer specifieke zin van het woord duidt 'genezing' op acti-viteiten van personen die, algemeen gezegd, genezen. Deze genezers krijgen genezings-energie door en geven deze met een bepaalde intentie door aan een patient met de bedoe-ling deze te helpen opnieuw een balans te vinden en zo een omkering in het ziekte pro-ces op gang te brengen. In dit artikel wil ik een aanzet geven voor een nieuwe manier om naar genezers en deze specifieke vorm van genezing te bekijken. Ook is het belangrijk om in te gaan op specifieke eigenschappen van genezers en in te gaan op mogelijke mechanismen die ten grondslag kunnen liggen aan deze vorm van genezingen. Er komen een aantal termen aan bod die te maken hebben met deze meer specifieke benadering van genezing. Vervolgens wordt er in gegaan op goed gedocumenteerd wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat intentie een invloed kan hebben op een gerandomiseerde fysisch stoffelijk, niet levend, systeem. Met andere woorden dat intentie een in principe random systeem in een toestand van niet-gerandomiseerdheid, ordening, kan brengen. Tenslotte wordt ingegaan op de vele random processen die zich in ons eigen lichaam afspelen, met een koppeling tussen twee series van resultaten.

Summary
E van Wijk     Intent, Random Processes and Healing

Healing can be used in general or a specific sense. In the general sense, it is the action and process that improves or restores health when doctors, therapists or nurses seek to alleviate disease in their patients. In a more specific sense, healing refers to both activities of individuals who generally, intend to channel a healing energy that helps to re-establish a balance and to reverse the disease process, and the resulting changes in the patient. The main focus in this paper is a proposal for a new approach to conceptualise the healing process, to clarify properties of healers and, last but not least, to investigate mechanisms operative in healing. A few concepts dealing with this more specific way of healing will be discussed. Furthermore, it will be documented that, in solid research, intention has been shown to influence random, mechanistic events, suggesting the possibility of an effect on coherence. Then the many random processes that are taking place in our body will be discussed and in the end I will try to make a connection between both.

Key words
Healing Mechanisms Random processes Intention Placebo
 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]