TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

TIG14-6 Ten Geleide

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Ten Geleide

Dit laatste nummer van de jaargang 1998 van het TIG opent met een klinische les van Aad Vis, meridiaan/kleur-therapeut te Oosterbeek. Een goede manier om een wat minder bekende therapievorm, waarmee overigens verrassende resultaten worden geboekt, eens in het centrum van de aandacht te plaatsen.

De tweede bijdrage is van de hand van dokter Leen Kunst te Gorcum die een langjarige ervaring heeft opgebouwd in de praktijk van de natuurgeneeswijze. Het artikel over fumaarzuurtherapie is echter niet in directe zin een illustratie van de natuurgeneeskundige werkwijze doch eerder van het aloude streven van de arts om mogelijkheden en middelen te (doen) ontwikkelen die de patiŽnt helpen te genezen. Daartoe verander≠de, verfijnde en verbeterde hij een bestaande reguliere therapie waardoor enerzijds de effectiviteit ervan toenam en anderzijds de ongewenste bijwerkingen grotendeels verdwenen. Het is de redactie een genoegen u een verslag te kunnen aanbieden van deze ontwikkeling.

De derde bijdrage is van de hand van zenuwarts H.H. van der Meiden te Heemstede en behandelt de Koreaan≠se handacupunctuur volgens Tae Woo Yoo. Het artikel is bedoeld als een eerste globale kennismaking met deze in ons land grotendeels nog onbekende geneesmethode, en past in het streven van dit tijdschrift om de lezers op de hoogte te houden van nieuwe c.q. nog weinig bekende, ontwikkelingen en methoden op het gebied van de integrale geneeskunde. De heer Van der Meiden heeft ons toegezegd in een volgend artikel dieper op enige aspecten van deze therapie te zullen ingaan.

Een vierde bijdrage is ons aangeleverd door de heer dokter F.H. Wullink te Voorst. Zijn bijdrage gaat over het prikkelbaar darm-syndroom. Hij komt met de interessante visie dat dit syndroom, dat bij het ontbreken van duidelijke organische aanknopingspunten lange tijd werd gehouden voor een psychosomatische aandoe≠ning, wel degelijk een somatische grondslag heeft. Een en ander dankzij het beschikbaar komen van nieuwe onderzoekmethoden. Dit illustreert opnieuw de belangrijke maar soms dubieuze rol die de diagnostiek kan spelen in het wel of niet ziek verklaren van de mens (zie ons vorige nummer). In het ene geval wordt de patiŽnt ten onrechte niet-ziek verklaard omdat de gehanteerde methoden (nog) niet toereikend zijn, in het andere geval worden ziekteverschijnselen verkeerd geduid. Waarmee overigens niet wil zijn gezegd dat volgens de redactie psychische factoren niet ůůk een rol zouden kunnen spelen bij dit ziektebeeld. Genoemd probleem is inherent aan de geneeskunde c.q. wetenschap in het algemeen, omdat men immers niet verder kan gaan dan de gehanteerde methoden toestaan, maar het stemt wel tot bescheidenheid.

De vijfde en laatste bijdrage is van de hand van manueel therapeut Van der Bijl en behandelt persisterende pijnklachten en functiestoornissen bij vrouwen na zwangerschap en partus. Van der Bijl verzet zich tegen een symptomatische behandeling en komt met een nieuwe visie over achterliggende problemen inzake de symphy≠se. Door een gericht oefen- en behandelprogramma is kennelijk bij veel patiŽnten een duidelijke verbetering of zelfs herstel te bereiken, zo laat hij de lezer weten op grond van een klein verkennend onderzoek in de eigen praktijk.

Uiteraard vindt de trouwe lezer ook in dit nummer weer de bekende rubrieken AandachTig, Summaries etc.

Tot slot nog een woord van excuus aan ons mede-redactielid Herman Koning, tevens auteur van een van de bijdragen in ons recente Diagnostieknummer. In hetzelfde nummer plaatsten wij een ingezonden brief van de heer W. Kunnen. Door een communicatiestoornis binnen de eind-redactie is deze brief niet eerst voor commentaar voorgelegd aan de personen op wie de kritiek van de heer Kunnen zich richtte. Daardoor kon het lijken alsof de Redactie deze kritiek onderschrijft. Dit is echter niet het geval. Hopelijk heeft de lezer wel begrepen dat beide plaatsingen als zodanig niet met elkaar te maken hadden.

Cor W. Aakster, redactievoorzitter

 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]