TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

Jaarboek 25

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Jaarboek 2009
Thema: 25 jaar TIG, 25 jaar CAM

TIG20(4)t02deel l
- informatie
deel 2
- hoofdstromen en evidentie
deel 3
- relevantie en gebruik
deel 4
- onderbouwing en voortbouw van CAM
deel 5
- onderzoeksmethoden


Inhoud
Ten Geleide

deel 1
CAM
informatie

25(1)
Hoe wetenschappelijk is wetenschap?
R. van Wijk

25(2)
De wens naar informatie over de CAM-behandelmethoden
R. van Wijk

25(3)
Openbare databasesystemen en CAM
R. van Wijk

25(4)
De LIDOS-database – een belangrijk instrument voor CAM-onderzoek
R. van Wijk, O. van Nieuwenhuijze

deel 2
CAM
hoofdstromen en evidentie

25(5)
Onderzoek in de antroposofsche geneeskunde
G. van der Bie

25(6)
Het klinisch bewijs voor homeopathie: wanneer is het voldoende?
A.L.B. Rutten

25(7)
Orthomanuele geneeskunde
M.B. van Hogezand

25(8)
De wetenschappelijke onderbouwing van natuurgeneeskunde
H. van Waning

25(9)
Neuraaltherapie in 2009
E. van der Bij

deel 3
CAM
relevantie en gebruik

25(10)
Body-mind integration – Integratie van lichaam en geest
R. Severijnen, H. Samwel, P. Gerrits

25(11)
FytochemicaliŽn
F. Wiegant, W. Dijk

25(12)
Voeding en gezondheid
E.H. van Haaften, C.W.E. Schadee

25(13)
Bioresonantie
N. Westerman

25(14)
Meditatie en ontspanning
G.J. Gerritsma

deel 4
CAM
onderbouwing en voortbouw van CAM

25(15)
GeÔntegreerde geneeskunde
K.M. Bongers, I.A. von Rosenstiel

25(16)
Integratie van CAM en complementaire zorg in de gezondheidszorg
M. Busch, A. Visser

25(17)
Wat wordt aan CAM-onderwijs gegeven aan de universiteiten: hier en elders?
P.A. van Dijk, E.M.W. Spee, E. van Rijswijk, W. Gorgels

deel 5
CAM
onderzoeksmethoden

25(18)
RTC – Verschuivende opvattingen rond de ‘Gouden Standaard’
C.W. Aakster

25(19)
N=1 onderzoek en tijdserie-analyse in complementaire geneeskunde
M. Brands

25(20)
Het N=100 Design
C.W. Aakster

25(21)
De Rode Draad: wat brengt dit lustrum TIG-jaarboek samen?
C.W. Aakster, O. van Nieuwenhuijze

- - -

TIG 25, 2009

Ten Geleide
- 25 jaar TIG, 26 jaar CAM

Het (Nederlands) Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde bestaat 25 jaar. Het tijdschrift heeft in die tijd gefunctioneerd als een spreekbuis voor innovatieve, merendeels Nederlandse, geluiden op het CAM-gebied (CAM: Complementary and Alternative Medicine). In deze 25 jaar is veel in het werkveld veranderd. Er is ook veel niet veranderd. Nog altijd
worden diegenen die komen met innovatieve CAM-geluiden door de formele academische wereld aangeduid als roekeloze avonturiers. CAM-therapieŽn worden nog vaak beschouwd als onwettig tot ze worden ‘ontdekt’ door een zogenaamde expert binnen de academische gemeenschap. In de 25 jaar zien we allerlei voorbeelden van individuele artsen en onderzoekers die binnen het CAM-veld gedurende vele jaren pleiten voor het gebruik van bepaalde voeding, vitamines en antioxidanten ter voorkoming van hartaandoeningen en kanker, of pleiten voor de waarde van ontspanning, meditatie, yoga in een tijd dat de conventionele medische wereld deze strategieŽn afwees. Het is ook gebruikelijk dat deze
vroege CAM-artsen en onderzoekers nauwelijks enige erkenning krijgen vanuit de universitaire geledingen die zich momenteel met die richtingen bezig houden. Als reden dat ze over het hoofd worden gezien geldt gewoonlijk het argument dat de vroege onderzoekers niet de ‘harde’ arbeid hebben verricht van de gerandomiseerde klinische trials, maar zich baseerden op anekdotische gevallen. Dat is natuurlijk verre van correct, en zelfs als het zo was, dan blijven persoonlijke waarnemingen en casuÔstiek belangrijke factoren in het voortschrijden van onze kennis en verdienen ze erkenning.

Uit de periode van 25 jaar TIG kan dan ook gemakkelijk worden geleerd wat ook internationaal van het CAM-onderzoek is geleerd. Dat is dat er een vast patroon lijkt te bestaan van hoe een nieuw idee wordt geaccepteerd. Het is met name Dean Radin geweest
die heeft aangegeven dat het accepteren van een nieuw idee gewoonlijk vier stadia doorloopt. In het eerste stadium bestaat weliswaar het idee maar zijn het vooral de sceptici die zeggen dat het idee onmogelijk is omdat het geheel indruist tegen de wetten van de wetenschap. In het tweede stadium wordt met enige weerzin door de sceptici aangegeven dat het idee mogelijk is maar dat het idee niet erg interessant is en de geclaimde effecten erg zwak. In de derde fase begint de hoofdstroom van onderzoek zich te realiseren dat het idee belangrijk kan zijn en dat de effecten mogelijk veel sterker zijn dan men zich had gerealiseerd. In het vierde stadium stellen de critici die eerst het idee ontkenden dat ‘het hun idee is’. Het idee eindigt dan in de leerboeken. Het is dit scenario dat zich vele malen in de CAM heeft laten zien wanneer onderzoekers in het conventionele
veld eerst ontkennen en vervolgens de credit ervoor nemen ongeacht de inspanningen die oorspronkelijk binnen CAM zijn geleverd.

Als we over deze ogenschijnlijke oorlogssituaties tussen CAM en het conventionele veld heen willen kijken, dan komt de uitspraak van William Blake (1757-1827), namelijk dat er zonder tegenstellingen geen vooruitgang bestaat, in gedachte. Conventionele medische wetenschap is altijd opgefrist en van nieuwe impulsen voorzien door de ketterse ideeŽn van barbaren. De vijand, zoals CAM wordt beschouwd, is traditioneel gezien een redder voor het conventionele denken om dat te behoeden voor oppervlakkigheid. Op deze manier wordt ook zichtbaar hoe conventionele geneeskunde en CAM wederzijds in elkaar binnendringen en vanuit elkaar steeds groeien. En waarom ook de conventionele geneeskunde de CAM niet kan uitroeien zonder zichzelf te vernietigen en omgekeerd. Eigenlijk lijken de twee gebieden met elkaar getrouwd te zijn. Voor diegenen die dit inzicht hebben gekregen geldt 25 jaar TIG dan ook als een huwelijk van 25 jaar waarin de gebruikelijke strubbelingen plaatsvinden.

In dit Jaarboek wordt getracht een en ander helder voor het voetlicht te brengen. Daartoe laten zich de volgende belangrijke vragen formuleren:

 1. In welke mate hebben de bovengenoemde ontwikkelingen niet alleen geleid tot ‘meer’ maar ook tot ‘beter’? Anders gezegd, de patiŽnt heeft nu meer keuzemogelijkheden voor zijn zorg, maar in welke mate is dit daadwerkelijk bevorderlijke voor zijn of haar gezondheid?
 2. Welke is de taak van de wetenschap? Is dat bijvoorbeeld onbevangen onderzoek naar het onbekende? Of is dat het bewijzen van het reeds bestaande?
 3. Wat is er gemeenschappelijk aan de nieuwe en oude methoden van genezen? Of verschillen zij daartoe teveel onderling?
 4. Hoe zijn relativiteitstheorie, kwantumtheorie en veldtheorie in ons lichaam te herkennen en zouden zij aldus ons inzicht in het samenspel tussen materie, energie en informatie kunnen verhelderen?
 5. Is de Randomized Controled Trial wel de beste of zelfs de enige manier om effectiviteit vast te stellen in de Integrale Geneeskunde, of bestaat de noodzaak observationele methoden in deze zin verder te ontwikkelen?
 6. Hoe valt te verklaren dat gedurende de afgelopen 25 jaren het niet is gelukt de ‘andere’ geneeswijzen, werkend vanuit een ander mens- en wereldbeeld en met een andere betrokkenheid.

In deze 25e TIG-jaargang brengen verschillende auteurs hun inzichten samen. Dit lustrumjaar zijn er veel-meer-dan-anders literatuurverwijzingen opgenomen bij de artikelen. Dit laat zien hoeveel literatuur is te vinden, wat is onderzocht, waar verder is te zoeken, en dat wat voor ‘wetenschappelijkheid’ gevraagd werd, is onderbouwd. Om dit te laten zien,
is TIG 25 ingedeeld in vijf delen:

 1. De beschikbaarheid van informatie over CAM, vindbaarheid en toegankelijkheid (hoofdstukken 1 tot en met 4).
 2. Enkele CAM-hoofdstromen en beschikbaar bewijs  (hoofdstukken 5 tot en met 9).
 3. CAM in breder perspectief – relevantie en gebruik  (hoofdstukken 10 tot en met 14).
 4. Onderbouwing en voortbouw – CAM infrastructuur  (hoofdstukken 15 tot en met 17).
 5. CAM-onderzoeksmethoden (hoofdstukken 18 tot en met 20).

Het afsluitende hoofdstuk, de ‘Uitleiding’ of ‘rode draad’, verbindt alle artikelen in dit Jaarboek met elkaar, alsook met de in de voorgaande jaarboeken van TIG aan de orde gestelde thematiek.

De redactie

Het TIG Jaarboek: inmiddels al 25 jaar Onderbouwd en Vertrouwd.
De basis en achtergronden van de Integrale Geneeskunde.
 

  Thema   TIG JAARBOEK 2009    25 jaar TIG, 25 jaar CAM

  TIG 2009

  TIG 2009 is het
  5e LUSTRUMNUMMER

  Bestel BoekenService

   

  “In 25 jaar TIG, welke ontwikkeling
  is er geweest in CAM, en wat is op
  dit moment de stand van zaken?”

   

   

Waarom TIG?

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]