TIG = Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

BESTEL TIG

T: 035 - 698 2250
BoekenService

Jaarboek 23

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

Jaarboek 2007
Thema: Het regulatiesysteem van ons lichaam

TIG20(4)t02deel l
- Inzichten
deel 2
- Boekbesprekingen
deel 3
- Praktijk
deel 4
- Bijdragen


TIG 23 Ten geleide

   deel 1
Het regulatiesysteem - Inzichten

23(1)
De eenheid van het lichaam, in de verbondenheid van alle cellen en organen [PDF]
—Interview met Jaap van der Wal

23(2)
Systeemvisie en systeemregulatie [PDF]
—Interview met Jan van der Greef

23(3)
Systeem(patho)fysiologie [PDF]
—Interview met Bert Verveen

23(4)
Inzicht in samenhang in het levende lichaam [PDF]
—Interview met Vadim Kvitash

23(5)
Elektronische meting van acupunctuurpunten [PDF]
—Interview met Jan Souren

23(6)
Elektromagnetische velden en het endocriene systeem [PDF]
 C.W. Smith

23(7)
Elektroceutica [PDF]
— De geneeskunst van de toekomst, en haar bijwerkingen
D. 0. van Nieuwenhuijze

23(8)
Meridiaan-kleurentherapie [PDF]
— Invloed van zijde met natuurlijke kleurstoffen op de fotonenemissie van de mens
E.P.A. van Wijk, S. Bosman, C. Tjeerdema, B. Frerich, R. van Wijk

   deel 2
Het regulatiesysteem - Boekbesprekingen

23(9)
Hans Selye: The Stress of Life [PDF]

23(10)
B. Nordenström: Biologlcally Closed Electric Circuits [PDF]

23(11)
Herbert Fröhlich FRS, a phycisist ahead of his time [PDF]

   deel 3
Het regulatiesysteem - Praktijk

23(12)
De regulatie van primaire reflexen [PDF]
— Vitaal en gezond door geïnhibeerde primaire reflexen
M. Mulder

23(13)
Triggerpoints [PDF]
— 'de prijs van onwetendheid'
G. Verswijver

23(14)
Voice Dialogue [PDF]
— Aandacht voor het innerlijk
L. Perizonius

23(15)
Regulatieprocessen in socioculturele systemen [PDF]
C.W. Aakster

 deel 4
Het regulatiesysteem - Bijdragen

23(16)
De darm [PDF]
- centrum voor regulatie van welzijn
R. Abels

23(17)
De darm en het immuunsysteem [PDF]
E. van Klaarwater

23(18)
Darmproblemen [PDF]
- afstemming van de grens tussen binnen en buiten
F. Kortekaas

23(19)
Vitamine K2 bij botontkalking en aderverkalking [PDF]
L K de Munck-Khoe

23(20)
Geneeskrachtige Paddestoelen [PDF]
F Russchen

- - -

TIG 23, 2007

Ten Geleide
- Het Regulatiesysteem van ons lichaam

Het vorige TIG jaarboek is goed bevallen: de artikelen werden geprezen om hun inhoud en kwaliteiten, en het samenspel van artikelen werd gewaardeerd door de breedheid en diepgang van inzicht.
Om die reden is besloten om de formule van het Jaarboek voort te zetten.

 • Het Thema: systeemregulatie

Dit jaarboek heeft als thema de Lichaamsregulatie. Het biedt fascinerend inzicht in een diepere, en meer basale, laag van lichaamsfunctioneren. Dat de fysiologie bepalend is voor de opbouw van het lichaam is algemeen bekend; het wordt aan de scholen zelfs onderwezen. Hoe die fysiologische processen samenwerken, en wat er gebeurt wanneer ze hun samenhang verliezen, wordt over het algemeen minder begrepen. Dit is het thema van dit jaarboek. Het brengt een (elektro-chemisch) systeem onder de aandacht, waarin onze aanpassing in/van onze omgeving gereguleerd wordt.

In dit jaarboek komen oude en nieuwe inzichten aan bod. De studie van complexe machines leidde ertoe dat de Cybernetica werd ontwikkeld: de Stuurmanskunst om om te gaan met die machines. Al snel werd begrepen dat dit niet alleen bruikbaar was voor machines, maar ook voor de complexe levende wezens. Dat leidde tot de studie van het Bioregulatiesysteem. Zoals in systemen in het algemeen het geval is, worden delen en gehelen in dezelfde termen beschreven en begrepen. Dat maakt het ook mogelijk om de relaties en verbanden tussen delen op dezelfde manier te beschrijven.

Het zijn die inzichten die in dit Jaarboek op heel uiteenlopende manieren worden beschreven. Wat is systeemtheorie? Hoe werd deze ontwikkeld, en in de geneeskunde begrepen? Hoe is dit Regelsysteem te herkennen; en hoe is het in de praktijk te gebruiken? Het blijkt dat deze aanpak van oudsher in veel geneeswijzen is te vinden. Acupunctuur, bijvoorbeeld, is  een goed voorbeeld van een cybernetische visie op genezen.

Wat vanuit het perspectief van de integratie van geneeswijzen ook relevant is, is de manier waarop de biologische procesregulatie met onze reflexen en ons denken is verweven. Het gaat om verschillende aspecten van dezelfde processen. De relatie daartussen wordt gevonden in het besef dat het Bio-regulatie systeem vooral is gebaseerd op ... elektromagnetische processen. Dit heeft een veel meer fundamenteel, en een veel meer eigentijds inzicht in het functioneren van ons lichaam die de geneeskunst een belangrijke stap verder brengt.

 • Zelfregulatie

Het ziekenhuis wordt vaak (steeds vaker) gezien als een reparatieplaats voor het lichaam. Vergelijk het met wat een garage is voor auto's. In die zin is het nog steeds meer een plaats voor reparatie, dan een plek voor groot onderhoud. Velen betalen daar meer voor dan aan preventieve zorg voor het lichaam. Preventieve zorg vertrouwt op zelfzorg en zelfonderhoud van het lichaam. Er zijn gezegden die daarnaar verwijzen: "Slaap is de beste genezer", "Voeding het beste medicijn". Maar hoeveel mensen gaan daar met goed effect ook mee om? Zelfs van artsen wordt soms gezegd dat je beter hun assistente kan vragen om advies over diëten; vooral als ze over haar optimale gewicht zit. Ook wordt wel geopperd dat artsen zich vooral richten op het bestrijden van ziekte - waaraan zij verdienen - en weinig op het ziekten voorkomen.

In andere culturen is dat anders. Er zijn landen waar je de genezer betaalt zolang je gezond bent en in overvloed leeft; als je ziek bent is behandeling gratis. In zulke culturen is de genezer er bij gebaat om het zelfgenezend vermogen te kennen en te begrijpen. En om signalen van het verlies aan balans direct te onderkennen. Evenzo zijn zij, en hun klanten, er bij gebaat om hun cliënten dit te onderwijzen. Ook in ons land zou het helpen om zo een gezondere samenleving te hebben; en enorm op ziektekosten te besparen.

  Dit jaarboek gaat in op de vraag hoe onze zelfgenezing is te begrijpen.
  Het bespreekt daartoe ons (zelf) regulerend systeem.

De principes waar het om gaat zijn zo basaal en simpel dat iedereen ermee bekend is: ze zijn ingebouwd in ons lichaam. Tegelijkertijd zijn ze zo basaal en alom aanwezig dat ‘niemand’ er verdere aandacht aan schenkt: het zijn on(de)bewuste processen.
Dat is het doel wat dit jaarboek van TIG nastreeft: de lezers bekend te maken met wat ons van nature al lang en breed bekend is: de werking van ons eigen lichaam. Tegelijkertijd laat het zien hoe lastig het zijn kan om beeld te krijgen van - en te begrijpen hoe - die on(der)bewuste processen ons (over)leven bepalen.
Daarmee wordt dit jaarboek niet alleen een brug tussen onze onbewuste en bewuste processen (van lichaam en geest), maar ook een brug tussen subjectieve en objectieve beleving.
Wat we subjectief (in onszelf) beleven, wordt verbonden met de manier waarop we (van buitenaf) onze beleving beschrijven. Ten overvloede: ons bewustzijn, en bewuste communicatie, is gebaseerd op onbewuste (cellulaire) processen. En, de zogenaamde Objectieve kennis, is altijd door subjectieve beleving bepaald... Ons regulatiesysteem brengt en houdt de twee in verband.

 

  Opbouw van het Jaarboek

  Het Jaarboek is opgebouwd uit 4 delen:

 1. interviews met diverse experts die vanuit een systeemvisie denken en werken. Omdat zij volop bezig zijn werden in samenspraak met de experts hun inzichten door de redactie samengevat op basis van interviews die met hen zijn gehouden, op basis van artikelen die zij voor dit doel hebben aangeboden.
 2. Boekbesprekingen van auteurs die – vaak al lang geleden – inzicht hebben gegeven in de manier waarop ons regulatiesysteem werkt. Door de selectie van schrijvers komen zo het Aanpassingssysteem (Selye), het Elektrisch regulatiesysteem van ons lichaam (Nordenström) en onze cellen (Fröhlich) in beeld.
 3. Artikelen die meer inzicht geven in de aard en eigenschappen van de elektromagnetische aspecten van dit aanpassings-regulatiesysteem, en de manier waarop we er in de praktijk mee kunnen omgaan
 4. Voorbeelden van de systeemadaptatie; zoals die aan den lijve worden ervaren. In deze kregen wij de bijdragen van diverse bedrijven die de aanpassing van ons lichaam in detail verkenden, in het samenspel tussen darm en omgeving.

 

  1) Het Regulatiesysteem - Inzichten

  In de interviews met Auteurs wordt een begrip opgebouwd van ons lichaam als regulerend systeem.

De eenheid van het lichaam; in de verbondenheid van alle cellen en organen
Jaap van der Wal (Embryoloog) geeft inzicht in de Groei van Gezondheid

  Ons hele lichaam is ontstaan uit één enkele cel. De totale samenhang van ons lichaam is bepaald door de manier waarop die ene cel zich heeft ontvouwen. Daarbij spelen processen een rol waarvan de effecten pas later te zien zijn. Vanuit de eerste celdelingen is er een ‘wiskundige’ metriek van deling van cellen, totdat de morula (het trosje) zich omstulpt en een blastula (blaasje) gevormd wordt. In de innestelingsfase Daarna volgt een fase van een amorfe vervloeiende fase, die schijnbaar vormloos is; maar toch lijken 35 jaar later de kinderen op hun ouders. Door ons hele leven heen blijven de cellen zich delen, en vormt zich ons lichaam. Ook ziekte wordt van moment tot moment via diezelfde precisie ontvouwen en onderhouden. Voor elke ziekte is het mogelijk om ‘de tijd terug te draaien’ en een moment te vinden waarop de lichaamssamenhang verstoord werd. Lichaamsbouw, en anatomie, is dus beter niet te bezien als een vorm die vaststaat, maar als stolsel van een proces in de tijd. Door dat tijdproces te kennen en te herkennen, kan ook de samenhang – en ontsporing – ervan worden begrepen. De fenomenologische visie van de antroposofie is daarop gericht. Deze tekst biedt inzicht in de lichaamsontwikkeling als proces, waarvan de eigen integratie aldoor centraal staat.

Systeemvisie en Systeemregulatie
Jan van de Greef (Systeemtheorie) beschrijft het Lichaam bezien als Systeem

  Ons lichaam is een complex geheel; tegelijkertijd deel van de omgeving en daarvan losstaand. Dit is niet in Klassieke termen te beschouwen. Het is nodig om verder te kijken dan vanuit de modellen in termen van materie en objecten, die aan de hand van de studie van de dode materie werd ontwikkeld. Sinds langere tijd zijn er meer geschikte modellen ontwikkeld, waarin objecten worden beschreven in termen van de processen waardoor ze gevormd zijn. Daarbij bleek belangrijk om te zien dat het de interactie is, tussen processen, die de samenhang van het systeem in de omgeving bepaalt. In deze tekst wordt beschreven hoe de systeemtheorie werd ontwikkeld, en hoe die in ons lichaam is te herkennen. Daarbij is ook te begrijpen dat het vooral de oudere geneeswijzen zijn die van deze dynamische/complexe visie gebruikmaken, en het toepassen in de praktijk van het genezen. De Systeemtheorie helpt daarmee ook om de relatie tussen, en samenhang van, uiteenlopende geneeswijzen te begrijpen.

De Systeem ((Psycho)Patho) Fysiologie
Bert Verveen (Fysioloog) toont dat ziekte een verstoring is van het gezonde regelsysteem

  De interactie tussen cellen is te schematiseren. De relaties waardoor hun uitwisselingen worden bepaald zijn in kaart te brengen. Op basis daarvan is te zien hoe de normale relaties verstoord kunnen zijn. Dat geeft direct en helder inzicht, niet alleen in het ontstaan en de vormen van ziekten, maar ook hoe diverse ziekten met elkaar zijn verbonden, en hoe ze meer effectief zijn te genezen. Het werk van Bert Verveen is voorbeeldig omdat het op eenvoudige wijze liet zien dat studenten op basis van het werken met systeemdiagrammen, de ziekteprocessen in het lichaam kunnen begrijpen op basis van de gezonde processen. Deze aanpak is ideaal voor alle opleidingen in de zorg voor gezondheid, ook doordat deze manier van werken met het regelsysteem direct begrip geeft voor de diverse geneeswijzen van de wereld. Er zijn veel geneeswijzen die op deze systeemvisie gebaseerd zijn.

Inzicht in Samenhang in het Levende Lichaam
Vadim Kvitash (Immunoloog) brengt de interne samenhang van het lichaam in beeld

  Wie de laboratorium uitslagen lijstjes kent, weet dat het lastig is om je een beeld te vormen van wat dat resultaat betekent. Vaadim Kwitash heeft op basis van de systeemtheorie daar een methode voor ontwikkeld, waardoor in één oogopslag is te zien of een bloedbeeld ziek of gezond is. Hij maakt daarbij gebruik van de samenhangen tussen de afzonderlijke gemeten waarden, en de mannier waarop ze ten opzichte van elkaar zijn verschoven. Het gevolg is dat resultaten direct en duidelijk kunnen worden begrepen. De theoretische basis van dit werk heeft hij in de inzichten in de samenhang van het lichaam beschreven. “Relonics” is zijn aanpak van het expliciteren van de Relaties tussen cellen of organen, en “Balascopy” het begrip dat het kenmerk van ons lichaam haar vitale Balans is. Zijn aanpak is in de praktijk direct te grbuiken.

Elektronische meting van acupunctuurpunten
Jan Souren (bioloog) laat zien dat lichaamselektriciteit is te meten

  Dat ons lichaam elektrisch actief is, is al eeuwen bekend. Luigi Galvani werd mede beroemd doordat hij in een kikkerpoot zag samentrekken op zijn bord toen hij erin sneed (1766). Het was een duidelijke aanwijzing voor een relatie tussen bio-elektriciteit en leven. Door Reinhold Voll werd in 1958 op basis van galvanometri meting gedaan naar een aantal acupunctuur punten op het lichaam. Dit leidde tot de ontwikkeling van meerdere verwante apparaten, waarvan Jan Soeren vier onderzocht. De bevindingen daarvan worden beschreven. Het laat zien dat er in ons lichaam een elektrisch systeem is, waarbij aan de oppervlakte kan worden gemeten dat er intern veranderingen in de samenhang spelen. Hier valt nog veel meer onderzoek naar te doen. Ook om helder te krijgen of wat in deze punten wordt gemeten overeenkomt met wat de Chinese geneeskunst beschrijft als Qi.

Elektromagnetische velden en het Endocrien Systeem
Cyril W. Smith gaat in op de elektromagnetische signalen van hormonen en neuronen

  De oppervlakkige metingen van lichaamselektriciteit zijn verbonden met diepe elektromagnetische processen. Ook de metingen van EMG, ECH en EEG zijn daarvan een gevolg. Cyril Smith heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de elektromagnetische gevoeligheid van de mens – en geconstateerd dat ziekten door elektromagnetische velden een feit zijn. In zijn artikel gaat hij in op de elektromagnetische basis van de signaalfuncties van hormonen en neuronen, en hoe deze twee stelsels elkaar complementeren om te verzorgen dat ons lichaam zich kan aanpassen, maar toch haar stabiliteit kan bewaren.

Electroceutica
O van Nieuwenhuijze werpt een blik in de toekomst van elektromagnetische therapeutische instrumenten, en de consequenties

  Niet alleen ons lichaam is gebaseerd op elektromagnetische signalen. Ook voor Hoogspanningsmasten, zendmasten en elektrische apparaten is dat het geval. Op het moment is er een ontwikkeling gaande waarin elektr(on)ische therapeutica – “elektroceutica” – worden ontwikkeld, die bedoeld zijn om te genezen. Echter: ons regulatie systeem is elektromagnetisch. Het is dus zaak om dit systeem eerst beter te kennen en begrijpen, voordat hun effect wordt opgelegd op het lichaam. Hopelijk is de nieuwe ontwikkeling van de Elektroceutica een weg om meer van het elektrische regulatiesysteem te leren.

Kleuren Meridiaantherapie
R & E Van Wijk (bioloog, Bio-psycholoog) tonen aan dat ons regulatiesysteem reageert op kleuren

  Vele jaren geleden werd al een therapie ontwikkeld – de kleuren meridiaantherapie – waarbij zijden lapjes over acupunctuurpunten worden gekleefd. Het lichaam reageert daarop, door ondermeer een andere spanning in bindweefsel, en andere functionaliteit van organen. Op basis van ervaring met de meting van biofotonen, is deze methode onderzocht; de resultaten daarvan zijn in dit artikel beschreven. Het maakt uit welke kleur kleding je draagt; inderdaad reageert ons regulatiesysteem op kleuren.

 

  2. Boekbesprekingen

Boekbesprekingen: Hans Selye

  Hans Selye onderzocht de eigenschappen van ons lichaam aanpassingssysteem Hij had er een levenswerk aan om mensen bekend te maken wat tegenwoordig normaal heet: stress. Zijn werk was gebaseerd op een merkwaardige voorliggende fase, voordat iemand medisch gezien ziek was. Het was de fase van het verstoord raken van onze lichaamsadaptatie. Opmerkelijk daarin is zijn begrip voor de ziekten die het gevolg zijn van verstoorde systeemregulatie. Het oude werk van Selye is nog steeds heel relevant. Het laat zien hoe ons lichaam de eigen systeemgrens definieert (opent of afdicht) op basis van een regulatie door hormonen.

Boekbespreking: Björn Nordenström

  Radioloog Nordenström ontdekte een opvallende ‘corona’ rond tumoren in de long. Zijn onderzoek naar dit fenomeen gaf hem het inzicht dat er in ons lichaam een apart elektrisch systeem is, dat met het hele lichaam is verbonden. Naast een anatomische en fysiologische interpretatie van ons lichaam, is er dus ook een elektrisch beeld nodig, waarvan cellen en celmembranen, bloedvaten en bloed (om wat voorbeelden te noemen) allemaal deel zijn. Hij ontdekte zo ook dat ziekten door elektrische velden kunnen ontstaan, en genezen.

Boekbespreking: Herbert Fröhlich

  Herbert Fröhlich was een fysicus die op voorstel van zijn vrouw de bio-fysica begon te verkennen. Vooral de samenhang tussen vrije elektronen in een rooster van atomen bracht hem op gedachten om de samenhang tussen leven en materie te kunnen begrijpen. De boekbespreking is gebaseerd op een Festschrift dat na zijn overlijden over zijn werk werd beschreven, waarin de vele toepassingen van zijn inzicht op veel gebieden benoemd wordt.

   

  3) Artikelen uit de Praktijk

Triggerpoints
Gerard Verswijver (analgesietherapeut) beschrijft hoe hij Trigger Point Therapie leerde kennen

  Tijdens een cursus Pijnbestrijding hoorde Gerard Verswijver van het bestaan van Triggerpoints. In zijn behandelpraktijk ontdekte hij al snel dat deze methode effectief was. Hij was verbaasd dat hij er nog niet eerder van gehoord had, en vroeg na bij anderen of zij het kenden. Bij velen bleek dit niet het geval, maar ze wilden er graag wel meer van weten. Dit leidde tot het maken van een voorlichtingsboek, voor zorgverleners en zorgzoekers, om Triggerpoints te kunnen herkennen, en er een eerste oplossing voor te vinden. Dit verhaal vat de studie thesis waarop het gebaseerd is samen. Het artikel laat zien dat het spiersysteem soms verstoord is, doordat de systeemregulatie verstoord is.

Primaire Reflexen
Margaret Mulder (kinesiologe) beschrijft de behandeling van Primaire reflexen

  In de baarmoeder wordt de basis gelegd voor ons contact met de omgeving. Contact maken, contact afhouden, en verbondenheid van diverse soorten bepalen ons leven lang hoe we met de omgeving omgaan. Deze reflexen functioneren als basale programma’s, waar onze acties gebruik van kunnen maken. Het komt voor dat de aanleg van die Primaire Reflexen, of hun samenhang verstoord is. Hele basale verstoringen zijn daarvan het gevolg. Beleving, gevoel, vermogen om te handelen en relatiebeleving kunnen daardoor worden verstoord. Deze tekst legt uit wat de primaire reflexen zijn en hoe ermee is te werken. Het maakt het begrip van, en omgaan met, de systeemregulatie heel tastbaar.

Voice Dialogue
Lietje Perizonius (Voice Dialoge Facilitator) geeft uitleg over het principe en gebruik van Voice Dialogie

  Zoals onze bewegingen zijn gebaseerd op vaste patronen in het lichaam (reflexen), zo is ons gedrag gebaseerd op mentale patronen (gewoonten). Veel van wat we denken, dus doen, is het gevolg van besluiten die we ooit hebben genomen. Deze bepalen ons leven. Vaak valt dat niet op, omdat dit – net als reflexen – zich automatisch herhaalt. Onze besluiten bepalen zo de manier waarop we met ons lichaam. Opvallend is dat daarmee de regulatie van ons lichaam ook mede bepaald is. Voice Dialogue is een methode om deze besluiten aan te spreken, ermee in overleg te gaan, en tot een ander standpunt te komen. Het effect dat is te zien als gevolg van het nemen van nieuwe besluiten laat zien dat Voice Dialogue toegang geeft tot het regulatiesysteem van ons lichaam.

Regulatieprocessen in Socio-Culturele Systemen
Cor Aakster (medisch socioloog) laat zien dat sociale systemen en onze lichaamsregulatie op dezelfde principes gebaseerd zijn.

  Een “regelsysteem” is een abstract principe; het is om het even of het de relatie tussen cellen, organen, mensen of volkeren in beeld brengt. In alle gevallen zijn daarin patronen te onderkennen. Het is – net als in ons lichaam – het verschil in die patronen die het verschil in de samenleving bepaalt. Sociale processen, waarden en normen, bepalen de ‘fysiologie’ en ‘anatomie’ van een cultuur. Deze wordt door elke mens, als het ware als een cel, op unieke wijze beleefd. Dit geeft een metafoor om de werking en het effect van een biologisch organisatiesysteem vanuit een subjectief perspectief te kunnen begrijpen: uit eigen ervaring. De principes van feed-forward en feedback beleven we als beloning en sancties. Alle complexiteiten van het samenspel van een samenleving tussen mensen, ervaren we dus ook in ons eigen lichaam; als gevoel. (Dat is verbonden met de uitscheiding van hormonen waardoor we ons aanpassen in onze omgeving.) Het geeft ons een manier om het regulatiesysteem van het lichaam uit onze sociale beleving te kunnen her-kennen.

 

  4) Voorbeelden van de Systeemadaptatie

In de darm zien we de systeemregulatie in detail: de aanpassing aan de omgeving, de manier waarop de warmwand zich daarop aanpast, de stoffen (zoals vitaminen) die daarin een rol spelen. Vier artikelen aangeboden door de onderzoekscentra van bedrijven laten de recente bevindingen op dat gebied zien.

De Darm als regelcentrum voor welzijn
Vitamino

  Steeds meer is bekend van de verbondenheid van onze darm met ons brein. De immuun-cellen bij de darmen hebben eenzelfde structuur als de cellen in onze hersenen. En een analoge functie: het kennen van het onderscheid tussen zelf-en-niet-zelf. De hormonen die in dat onderscheid zijn betrokken bepalen onze interne processen, maar ook hoe we ons daarbij voelen. Dit is de kern van de lichaamsregulatie, en ons vermogen tot adaptatie in een veranderende omgeving. Het leren kenen van de stoffen die een rol spelen in die interactie vraagt om meer inzicht in de patronen waar die stoffen deel van vormen, om daardoor de grensregulatie van de darm te kunnen begrijpen.

De Darm en immuun-adaptatie
Solgar

  Juist door in de darmwand zelf te kijken is het mogelijk om te zien welke moleculen en middelen binnen meerwerken in het bewaren danwel herstellen van ons contact met deze omgeving. Dit artikel vat samen wat hierover bekend is. De uitgebreide beschouwing van de voedingsstoffen en mineralen die hierbij worden bekeken hebben hun tegenhanger in de hormonen, dus de elektrische velden die onze lichaamsregulatie bepaalt. Het is zaak om die te bezien als één integraal geheel, om de patronen en de verstoringen erin te kunnen onderkennen. Dan is de betekenis van de moleculen en hun specifieke rol in de systeemregulatie te begrijpen.

De Darm als grens tussen binnen en buiten
Orthica

  De darmwand balanceert de binnenwereld met de buitenwereld. Wat we aan de ene kant van de darmwand zien als enzymen en hormonen, zien we aan de andere kant van de darm als voedingsstoffen en/of toxinen. Tussen de twee bestaat in gezondheid een veranderende balans;; in ziekte is die balans verstoort. Normale interne functies van het lichaam moeten dan van buitenaf overgenomen worden, i.e. van buitenaf moet worden ingespeeld op de natuurlijke voedselkringloop processen in het lichaam (de metabolomen). Dit artikel schrijft manieren om dat te doen in aansluiting op de beelden van verschillende ziekten. (Het is zinvol dit te lezen in relatie met de tekst van Selye, Smith en Nordenström in dit Jaarboek: adaptatiehormonen en hun elektromagnetische interacties spelen hierbij een rol.)

De rol van Vitamine K2
Springfield Neutraceuticals

  Eiwitten spelen een belangrijke rol in ons lichaam. Hormonen, vitaminen en enzymen zijn het meest kenend doordat zij het vermogen hebben om bepaalde chemische reacties te katalyseren. De regulatie van ons lichaam is hierop gebaseerd. In de interne klinglopen van ons lichaam zijn deze verschillende molecuulvormen allemaal met elkaar verbonden. De bestudering van een vitamine – in dit geval Vitamine K2 – laat zien hoe complex en uitgebreid al deze metabole kringlopen met elkaar zijn verweven; en in welke processen (in dit geval) Vitamine K meespeelt. Dit voorbeeld is te generaliseren naar het belang van alle vitaminen, enzymen en hormonen als schakels in de regulatie van de kringstromen van eiwitten in ons lichaam.

Antrodia Camphorata
Nutramin

  In traditionele geneeswijzen worden paddestoelen geassocieerd. met een verbindingsfunctie. Paddestoelen (en schimmels) hebben ongewone eiwitten. Sommige zijn eetbaar, andere giftig. Dit artikel beschrijft een studie naar de eigenschappen van een zeldzame paddestoel uit Taiwan, die bekend staat om haar geneeskrachtige eigenschappen.

Tot slot

  En zo biedt TIG 2007 een collectie van 20 artikelen die vanuit diverse invalshoeken een overzicht geven van de functie en betekenis van het (elektromagnetische) regulatie-systeem in ons lichaam.

We wensen u veel genoegen in het lezen van dit Jaarboek

Roel van Wijk, Hoofdredacteur
O van Nieuwenhuijze, Eindredacteur

- - -

 

NavLeft

Abonneer

NavUp

Reageer

NavRight

[Welkom] [Stichting TIG] [Bestel] [Archief] [Jaargangen 1 - 5] [Jaargangen 6 - 10] [Jaargangen 11- 15] [Jaargangen 16 - 20] [Jaarboeken 21 - 25] [Jaarboeken 26 -]